Varan har lagts till i varukorgen
Geofencing ska förbättra städers trafiksäkerhet
Digitalisering 7 jun 2018
geofence_demo
Nyligen visade Volvo upp hur geofencing kan få deras bussar att anpassa hastigheten och val av bränsle beroende på vilken digital zon den befinner sig i. Foto: Tobias Sterner
Kan geofencing göra så att miljön i svenska städer blir bättre och få färre att skadas i olyckor? Det hoppas bransch och myndigheter, som i förra veckan visade upp tekniken.

Utanför Kungliga tekniska högskolan, KTH, samlades flera deltagare från lastbils- och bussbranschen tillsammans med myndigheter och kommuner för att visa hur långt arbetet med geofencing har kommit. Bland annat visades hur tekniken kan användas för att se till att bussar och lastbilar håller rätt hastigheter och kör på miljövänligt bränsle.

Det är egentligen ingen ny teknik som visades upp utan den har använts ett tag men blev mer omtalat efter terrorattacken på Drottninggatan 2017. Efter attacken samlade Trafikverket flera aktörer för att se hur tekniken skulle kunna minska risken för liknande dåd i framtiden.

geofence_paneldebatt Representanter från Volvo, Scania, Göteborg stad och Stockholm stad berättade hur de arbetar med geofencing och om teknikens möjliga framtid. Foto: Tobias Sterner

Ger städer bättre miljö

Vid presentationen fanns även infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) på plats. Han pratade om tekniken som en fortsättning på det svenska säkerhetstänket kring trafik.

– Geofencing har ett bredare appliceringsområde än bara mot terrorattacker. Den kan påverka trafiken i trånga tätorter och säkerheten i vida bemärkelse. Det är ytterligare ett sätt att säkerställa trafiksäkerheten framöver, sade han.

Vid samma presentation och seminarium var Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket, med. Enligt henne kan tekniken ge möjligheter på flera håll; dels att staden blir mer attraktiv, risken för oplanerade olyckor minskar och förbättra miljön.

Dock krävs det mer arbete för att nå dit, påpekade hon efteråt.

– Man behöver göra en utredning för att se hur förutsättningarna ska vara längre fram. Reglerna som måste komma ska ge kommun och stad möjlighet att villkora spelregler på vissa gator. Trafikförordningen kan då vara något som de kan använda sig av, sade Maria Krafft.

geofence_demo_display Via skärmen kunde man följa hur bussen bytte bränsle och hastighet beroende på vilken zon fordonet var i. Foto: Tobias Sterner

Används i Göteborg

Efteråt visade Volvo upp en av sina uppkopplade hybridbussar, som kan påverkas av geofencing. Detta demonstrerades även under en provtur.

Bussen, som idag är i trafik på linje 55 i Göteborg, använder el och diesel. Under färden mot testplatsen visades hur tekniken kan användas för att dels göra vägarna säkrare men också få fordonen mer miljövänliga.

Via en skärm kunde man följa hur tekniken fick bussen att byta bränsle beroende på vilken zon fordonet befann sig i. Dessutom styr den hur snabbt bussen kan köra, oavsett vad för gaspådrag föraren ger.

Incitament behövs

För att få ut tekniken på marknaden och få den att användas av transportföretag så behöver det finnas incitament för att skaffa det menar flera som Svensk Byggtjänst pratat med.

Jonas Eliasson, trafikdirektör på Stockholm stad, är inne på den linjen.

– Vi har ett off peak system, vilket gör att vissa företag får genomföra leveranser till innerstaden på nätterna. En naturlig tanke är att man kan få ett speciellt tillstånd för det om man använder tekniken, säger han.

Även Clara Wallin, som arbetar med hållbara transportlösningar för lasttillverkaren Scania, är inne på samma linje.

– För att vi ska få ut den på bredare front krävs det affärsmodeller och incitament som gör att våra kunder investerar i den här typen av lösningar. Det måste drivas från städerna och samhället, som får kunderna att efterfråga tekniken och se fördelar med den, säger hon.

FAKTA Geofencing

Är en geografisk zon som kan styras digitalt och bestämma uppkopplade fordons hastighet, användning av drivmedel och om de får köra på vissa platser.

Källa: Trafikverket
Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Teknik Samhällsplanering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Geofencing

Är en geografisk zon som kan styras digitalt och bestämma uppkopplade fordons hastighet, användning av drivmedel och om de får köra på vissa platser.

Källa: Trafikverket