Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Europakonvention kan stoppa Attefallshusen
Bestämmelser 28 jun 2018
Attefallshus
Farhågorna som Lagrådet hade inför Attefallsreformen har nu bekräftats. Foto: Mostphotos/Viktor Ginner
Som kritikerna förutspådde så strider Attefallshusen mot Europakonventionen. Det slås fast i en dom som nyligen vunnit laga kraft. Nu flaggas för lagändringar.
Det var i februari 2016 som Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, meddelade sin dom för ett omdiskuterat ärende i Göteborg. Domen innebar att några grannar skulle ha rätt att överklaga det startbesked som givits för ett Attefallshus på tomten bredvid.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Europakonvention ställs mot PBL

 • Rätten till skydd för egendom är en civil rättighet som anges i artikel 6 i Europakonventionen och en kränkning av denna rättighet ska ge rätt till domstolsprövning.
 • En sådan rätt kan tillkomma ägare av grannfastighet som exempelvis drabbas av olägenhet och värdeminskning till följd av en åtgärd på en annan fastighet.
 • Europakonventionen rimmar därför dåligt med Attefallshusen och kapitel 13 § 15 i PBL som säger att ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller anmälaren i ärendet.
FAKTA Skulle ge fler bostäder

 • De lovbefriade Attefallsåtgärderna infördes i PBL den 2 juli 2014 och motiverades bland annat med behovet av fler bostäder.
 • Sedan införandet har det gjorts ungefär 4 000 anmälningsärenden om att uppföra komplementbostadshus och att inreda ytterligare bostad, vilket motsvarar ungefär fyra bostäder per kommun och år.
 • Boverket har förslagit att nuvarande storleksbegränsning höjs från 25 till 30 kvadratmeter för att göra Attefallshusen mer attraktiva som bostäder.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Juridik Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Europakonvention ställs mot PBL

 • Rätten till skydd för egendom är en civil rättighet som anges i artikel 6 i Europakonventionen och en kränkning av denna rättighet ska ge rätt till domstolsprövning.
 • En sådan rätt kan tillkomma ägare av grannfastighet som exempelvis drabbas av olägenhet och värdeminskning till följd av en åtgärd på en annan fastighet.
 • Europakonventionen rimmar därför dåligt med Attefallshusen och kapitel 13 § 15 i PBL som säger att ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller anmälaren i ärendet.
FAKTA Skulle ge fler bostäder

 • De lovbefriade Attefallsåtgärderna infördes i PBL den 2 juli 2014 och motiverades bland annat med behovet av fler bostäder.
 • Sedan införandet har det gjorts ungefär 4 000 anmälningsärenden om att uppföra komplementbostadshus och att inreda ytterligare bostad, vilket motsvarar ungefär fyra bostäder per kommun och år.
 • Boverket har förslagit att nuvarande storleksbegränsning höjs från 25 till 30 kvadratmeter för att göra Attefallshusen mer attraktiva som bostäder.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial