Varan har lagts till i varukorgen

Det kan vara lönsamt att bygga lågenergihus

Energi 28 jun 2018
Hus och pengar
Boverket och Energimyndigheten har kompletterat utvärderingen av lågenergibyggnader som de gjorde för tre år sedan. Foto: Olena Karashchuk
I en ny utvärdering konstaterar Boverket och Energimyndigheten att det går att bygga med minst 25 procent lägre energianvändning än kraven i byggreglerna och ändå få en ekonomisk lönsamhet.

Sedan 2014 driver Boverket och Energimyndigheten ett program för att mäta energiprestanda i lågenergibyggnader, där syftet bland annat är att ta fram underlag inför kommande ändringar i Boverkets byggregler.

Nu har myndigheterna redovisat rapporten "Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017".

75 procent har högre uppmätt energianvändning

Utvärderingen omfattar mätningar av bland annat energiprestanda i 45 lågenergibyggnader och en analys av resultaten med avseende på energianvändning, tekniska egenskaper och ekonomi.

En av slutsatserna är att det går att bygga lågenergihus med ekonomisk lönsamhet. En annan är att 75 procent av byggnaderna har en högre uppmätt energianvändning än vad som är projekterat. Vilket visar vikten av att verifiera den projekterade energianvändningen med mätningar.

Viktigt med kompetenshöjande insatser

Rapporten redovisar även de kompetenshöjande insatserna för lågenergibyggande som har genomförts. Utvärderingarna visar att många fler i målgrupperna skulle ha nytta av utbildningarna och man bedömer därför att det är viktigt med en fortsättning och kontinuitet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Kompetens Projektering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial