Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nyheterna i BBR 26
BBR 26 träder snart i kraft
Bestämmelser 20 jun 2018
Husbyggnation
Flera krav i Boverkets byggregler, BBR, som trädde i kraft förra sommaren får förlängd övergångstid till halvårsskiftet. Foto: Tobias Sterner
Den första juli träder Boverkets ändringsföreskrift BBR 26 i kraft. Bland annat förlängs övergångsperioden för ändringarna i avsnitt nio om energihushållning och de skärpta utsläppsreglerna om rumsvärmare, som trädde i kraft förra sommaren.
Förra veckan beslutade Boverket om ändringsföreskriften BFS 2018:4 BBR 26.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mer om energireglerna

Just nu är det många förändringar på gång inom energiområdet. I maj beslutade EU om en omarbetad version av direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som ligger till grund för de svenska energireglerna.

I mars skickade Boverket ut en remiss på skärpta energikrav i BBR som föreslås träda i kraft den första januari 2020. Det är det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE, i de svenska byggreglerna.

Nu håller Boverket på att se över remissvaren och utreder samtidigt hur det omarbetade direktivet kommer att påverka de svenska energireglerna.

– Efter sommaren kommer vi att presentera en ny tidplan för de skärpta energireglerna. Troligen kommer vi att skicka ut en ny remiss men det är ännu inte klart när, berättar Carl-Magnus Oredsson från Boverket.

Energideklarationerna

I mars skickade Boverket även ut en remiss med ändringar i föreskrifterna om energideklarationer, BED, för att anpassa reglerna till kraven som ställs i BBR. Ändringarna föreslogs träda i kraft den första oktober i år, men nu skjuter Boverket fram ikraftträdandet till årsskiftet så att de stämmer överens med övergångstiden för avsnitt nio i BBR.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Projektering Renoveringar Ventilation Värme
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om energireglerna

Just nu är det många förändringar på gång inom energiområdet. I maj beslutade EU om en omarbetad version av direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som ligger till grund för de svenska energireglerna.

I mars skickade Boverket ut en remiss på skärpta energikrav i BBR som föreslås träda i kraft den första januari 2020. Det är det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE, i de svenska byggreglerna.

Nu håller Boverket på att se över remissvaren och utreder samtidigt hur det omarbetade direktivet kommer att påverka de svenska energireglerna.

– Efter sommaren kommer vi att presentera en ny tidplan för de skärpta energireglerna. Troligen kommer vi att skicka ut en ny remiss men det är ännu inte klart när, berättar Carl-Magnus Oredsson från Boverket.

Energideklarationerna

I mars skickade Boverket även ut en remiss med ändringar i föreskrifterna om energideklarationer, BED, för att anpassa reglerna till kraven som ställs i BBR. Ändringarna föreslogs träda i kraft den första oktober i år, men nu skjuter Boverket fram ikraftträdandet till årsskiftet så att de stämmer överens med övergångstiden för avsnitt nio i BBR.

Fördjupningsmaterial