Varan har lagts till i varukorgen
"Våga prioritera tjejer"
jamntpajobbet-webb
Cajsa Winge arkitekt och initiativtagare till #sistaspikenikistan, Emma Hult riksdagspolitiker (MP), Karin Eriksson vd XL-bygg, Kajsa Hessel ordförande Byggcheferna, Amanda Swedsudde yrkeslärare, Cecilia Tenfjord-Toftby riksdagsledamot (MP), diskuterade jämställdhet i Almedalen. Foto: Pernilla Arwidson
– Våga öppna upp och anställ praktikanter och sommarjobbare och när ni gör det, prioritera tjejer, sa Emma Hult, riksdagspolitiker (MP) på seminariet som arrangerades av Jämnt på jobbet i Almedalen under tisdagen.

Vi har idag tre kriser som behöver åtgärdas, bostadskrisen, renoveringskrisen och klimatkrisen. Bristen på kompetens utgör dock ett hinder för detta, sa Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, inledningsvis. 

Dagens heta fråga var vad som kan och bör göras från politiskt håll för att attrahera den stora majoritet av halva befolkningen, kvinnorna och de unga männen, som trots intresse konsekvent väljer bort bygg- och installatörs- och montörsjobben.

Skapa intresse redan i grundskolan

– Gör yrkesutbildningarna högskoleförberedande igen och se till att de innehåller lika mycket allmänutbildning som övriga gymnasieutbildningar, då skulle sexism, rasism och homofobi minska, sa Amanda Swedsudde, yrkeslärare inom elektrikerutbildning.

Emma Hult riksdagspolitiker (MP) höll med och berättade att siffror visar att även antalet ansökningar minskade när yrkesutbildningarna inte längre var högskoleförberedande.

Enligt Karin Eriksson, vd XL-bygg, behöver samhället börja betydligt tidigare med att intressera tjejer för byggsektorn. Varför inte redan på mellanstadiet, genom att till exempel anordna byggläger för tjejer?

Samarbete mellan utbildning och arbetsgivare

Behovet av att det finns ett nära samarbete mellan utbildning och arbetsgivare, och att det därför bör finnas utbildning där jobben finns, betonades av Cecilia Tenford-Toftby riksdagsledamot (M).

På frågan om vad panelen vill skicka med publiken när det gäller utbildningsfrågan utbrast Emma Hult:

– Det här kanske lite kontroversiellt, men våga öppna upp och anställ praktikanter och sommarjobbare och när ni gör det, prioritera tjejer! Får ni en tjej intresserad av att fortsätta sin yrkeskarriär inom byggsektorn, så ger det ringar på vattnet.

Utbildning i normkritik

Regeringen har i samarbete med branschen nyligen beslutat att år 2030 ska 25 procent av alla rekryteringar till byggbranschen vara kvinnor, ett mål som samtliga i panelen tyckte var bra, dock ansåg de att det saknas styrmedel och svar på frågan hur man ska nå målet.

Ett problem som stöter bort kvinnor, men även män, är jargongen som ofta beskrivs som "rå men hjärtlig ", två ord som står i motsatsförhållande till varandra. Ta bort ordet rå, och behåll hjärtlig föreslog Karin Eriksson.

En proaktiv insats som skulle kunna förändra språkbruket på byggarbetsplatserna är utbildning av lärare och ledare i normkritik, enligt panelen. Det man däremot inte är överens om är om kvotering är ett bra verktyg. Några trodde att antalet kvinnor i byggbranschen kommer reglera sig självt när attityderna förändras, andra är mindre optimistiska och hävdar att det redan nu sker en kvotering mer eller mindre omedvetet, då män tenderar att välja män.

Ju fler kvinnor i branschen, ju fler kommer att söka sig hit

Det bör också ställas tydliga krav på rekryteringsföretag när det gäller att ta fram ett jämnt fördelat antal kandidater, ansåg panelen. Slutligen underströks behovet av att hitta förebilder och influencers, det går inte att underskatta värdet av att se kvinnor i hjälm.

– Ju fler kvinnor i branschen, ju fler kommer att söka sig hit, sa Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till #sistaspikenikistan.

byggarebella
Boken Byggare Bella, en liten bok utan innehåll som skickades ut före seminariet. På baksidan står: "Sagan om Byggare Bella är tyvärr inte skriven ännu. Starka yrkesskickliga kvinnor står extremt sällan i centrum, vilket speglas i byggbranschen där färre än 10 procent är kvinnor."
FAKTA Jämnt på jobbet

Jämnt på jobbet är ett branschinitiativ som drivs av Svensk Byggtjänst i samverkan med ledande organisationer och företag inom samhällsbyggnad och syftar till att få fler kvinnor att vilja jobba i byggbranschen.

Bevaka ämnen i artikeln

Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Kompetens Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

byggarebella
Boken Byggare Bella, en liten bok utan innehåll som skickades ut före seminariet. På baksidan står: "Sagan om Byggare Bella är tyvärr inte skriven ännu. Starka yrkesskickliga kvinnor står extremt sällan i centrum, vilket speglas i byggbranschen där färre än 10 procent är kvinnor."
FAKTA Jämnt på jobbet

Jämnt på jobbet är ett branschinitiativ som drivs av Svensk Byggtjänst i samverkan med ledande organisationer och företag inom samhällsbyggnad och syftar till att få fler kvinnor att vilja jobba i byggbranschen.