Varan har lagts till i varukorgen

Tyck till om AMA VVS & Kyla 19

AMA 2 jul 2018
AMA VVS & Kyla
Var tredje år uppdaterar Svensk Byggtjänst AMA med hjälp av experter från branschen. Foto: Svensk Byggtjänst
Nu är remissen på AMA VVS & Kyla 19 klar. Förändringar finns i stort sett hela AMA men de största finns i kapitel Y som omfattar Märkning, kontroll och dokumentation med mera. Ta chansen att påverka innehållet genom att svara på remissen.

I början av nästa år kommer en ny version av AMA VVS & Kyla. Inför detta har AMA-redaktionen på Svensk Byggtjänst tillsammans med ett antal utredare och experter tagit fram en remissversion som branschen nu har chansen att tycka till om.

– AMA är ett branschgemensamt dokument, vi värdesätter därför alla synpunkter vi får in, berättar Eva Eneström Schmied, en av huvudutredarna på Svensk Byggtjänst.

Stora förändringar i kapitel Y

Den största förändringen i remissen finns i kapitel Y som innehåller koder och rubriker för märkning och skyltning, kontroll och injustering samt teknisk dokumentation. I förslaget har kapitlet fått en ny kodstruktur som är gemensam för alla AMA:s fackområden. Det har även fått en genomgripande översyn.

– Vi har bland annat ändrat så att all dokumentation nu ska tillhandahållas i digitalt format. Det innebär att beställaren måste skriva in i beskrivningen om denne vill ha dokumentationen i pappersformat. Står det inget ska all dokumentation levereras digitalt.

Eva Eneström Schmied Eva Eneström Schmied
All dokumentation ska nu tillhandahållas i digitalt format

En annan förändring är två nya koder där beställaren i klartext ska ange vilka dokument som entreprenören ska lämna in. Tanken med detta är att beställaren "tvingas" ta ett större ansvar för önskad dokumentation, samtidigt som det ska bli enklare för entreprenören att leverera enligt beställarens krav.

– Det finns en frustration hos en del beställare att de inte får in det material de vill ha. Vi hoppas att detta ska kunna lösa problemet, säger Eva Eneström Schmied.

Kylavsnittet är grundligt uppdaterat

Förutom ändringarna i kapitel Y finns det många fler ändringar i remissen som är värda att lyfta upp. I kapitel P om kylinstallationer har man till exempel gjort en noggrann uppdatering av alla texter.

I råd och anvisningar, RA, har man i luftbehandlingskapitlet tagit bort en hänvisning till hur man kan föreskriva att kanalerna ska skyddas mot nedsmutsning invändigt vid transport och förvaring vid byggarbetsplatsen. Detta eftersom hänvisningen har uppmanat projektörer att skriva in att kanalerna ska vara lockade under transport.

– Det har nästan blivit en standardtext i beskrivningen och det var inte meningen. Det ska bedömas från fall till fall. Om man kan skydda kanalerna på ett smartare sätt som inte kräver så stora utrymmen kan man kanske dra ner antalet transporter.

Senast 15 september ska remissvaren in

Enligt Eva Eneström Schmied har hela materialet i AMA förädlats och aktualiserats. Alla hänvisningar till standarder och dokument har uppdaterats. När det gäller ventilation så finns det till exempel en ny standard för filter, och det är förstås inarbetat i remissen.

Remissdokumenten finns på Svensk Byggtjänsts webbplats, se länken till höger. Senast den 15 september ska svaren vara inskickade.

FAKTA Kort om AMA

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som används när tekniska beskrivningar ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

RA (Råd och Anvisningar) är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och den uppdateras numera var tredje år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering Upphandling Kyla Vatten och avlopp Ventilation Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om AMA

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som används när tekniska beskrivningar ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

RA (Råd och Anvisningar) är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och den uppdateras numera var tredje år.

Fördjupningsmaterial