Varan har lagts till i varukorgen

Så slipper du grannbråk i sommar

Bestämmelser 17 jul 2018
bostadsomrade
Genom att visa hänsyn kan du slippa bråk med grannarna i sommar. Foto: Tobias Sterner
Genom att använda sunt förnuft kan du undvika bråk med grannarna i sommar. Vi benar ut vad är det är som gäller i och utanför bostaden för till exempel rökning, grillning, renovering och uthyrning.

Det är speciellt inför sommaren som frågorna om rökning, grillning, uthyrning och renovering dyker upp. Alla vill vi kunna njuta av sommaren utomhus och slippa meningsskiljaktigheter grannar emellan.

Rökning utomhus

Många tycker det är problematiskt när grannarna röker på balkongen eller uteplatsen. Idag har acceptansen för rökning minskat och det är färre personer som röker.
Om fastighetsägaren får in klagomål på att det luktar rök inomhus måste hen kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Är det inget fel på ventilationen är det inte mycket som kan göras bara för att en granne ogillar rök, inte ens om den som klagar är allergisk. Det finns flera beslut i både hyresnämnd och hovrätt som visar på detta. Det är ett normalt inslag i flerfamiljshus som man måste acceptera även om det har inverkan på hälsan.

Det du kan göra om du blir störd är att prata med grannen och som granne kan du ta hänsyn.
Vill man slippa rökande grannar i ett flerfamiljshus är det enda sättet idag att bo i en förening som från början är skapad som en rökfri förening och där det är inskrivet i stadgarna/Hyreskontraktet.

Grilla på balkongen

Det finns inga särskilda bestämmelser om grillning i hyreslagen. Det enda som står är att man inte får utsätta grannarna och omgivningen för störning. Kan man grilla utan att störa så är det tillåtet. Det gäller att använda sitt goda omdöme och ta hänsyn.

Om det finns ordningsregler som säger att det är förbjudet att grilla så är dessa strängare än lagen och man kan bli av med sitt hyreskontrakt om man inte följer reglerna utan stör sina grannar allvarligt.

Ett sätt kan vara att använda en elgrill som inte ger upphov till lika mycket os och det minskar dessutom brandrisken.

fotboll Fotbollsspelare får stå för notan om fönster krossas. Foto: Tobias Sterner

Skador vid lek och sport

Om fönsterrutan går i kras av en missriktad boll så är det den som kastat eller sparkat bollen som får stå för kostnaden av fönsterreparationen. Om det skulle vara en ren olyckshändelse kan hyresvärden stå för kostnaden, men det är ovanligt.

I hyran ingår rätten att utnyttja gemensamma lekplatser, gräsmattor med mera. Men där får man inte sätta upp studsmattor, pooler och liknande utan fastighetsägarens tillstånd

En del värdar skriver dessutom in i ordningsreglerna att det inte är tillåtet att sätta upp studsmattor eller pooler. Som skäl för detta anges vanligen att värden inte vill riskera att bli skadeståndsskyldig om något skulle inträffa.

termometer För höga temperaturer i bostaden är bara tillåtet vid kortare värmeböljor. Foto: Mostphotos

Alltför varmt i lägenheten

Det ska inte vara med än + 24 °C   inomhus. Varmare än så, då är det ”olägenhet för människors hälsa”. Kommunens miljökontor kan ingripa och fastighetsägaren tvingas göra något åt problemet.  Det finns undantag och om det bara är en kortvarig värmebölja så får man acceptera att det är upp till + 28 °C inomhus.

Lägenheter där rummen är i söderläge är speciellt utsatta. Där kan du kanske komma överens med värden om att installera markiser, solskyddsfilm eller annan solskyddande åtgärd.

nyckel Vid andrahandsuthyrning krävs tillstånd från hyresvärden. Foto: Tobias Sterner

Uthyrning av bostaden          

Under sommaren kanske det sker ett lånbyte av bostad med någon annan person. Kontakt tas ofta genom särskilda webbplatser. Lånbyte av lägenhet kan inte ske utan värdens tillstånd.

– Även om det inte är några pengar inblandade är det rent juridiskt fråga om en andrahandsuthyrning. Den som tillfälligtvis bor i lägenheten använder den ju ”självständigt”, vilket i praktiken innebär man bor där själv - inte tillsammans med den som hyr ut. Då är det fråga om en andrahandsuthyrning och för det krävs hyresvärdens tillstånd, säger Johan Mirtorp förbundsjurist Hyresgästföreningen i ett uttalande.

– Om hyresgästen skulle ”lånbyta” eller hyra ut lägenheten utan att begära hyresvärdens tillstånd, kan hyresvärden säga upp hyresgästen. Det troliga är ändå att hyresgästen skulle få bo kvar om det blev en prövning av uppsägningen. Åtminstone om det är fråga om något enstaka tillfälle, säger Johan Mirtorp.

Det har också blivit vanligt att man hyr ut ett rum eller hela lägenheten via webbtjänsten Airbnb.

Många hyr ut ett rum via Airbnb, samtidigt som man själv bor kvar i lägenheten. Då är det fråga om att ha inneboende och det får man ha utan att fråga hyresvärden om lov. Det får självklart inte störa grannarna eller hyresvärden och heller inte vara så omfattande att det kan betraktas som näringsverksamhet.

renovering Se till att renovera på tider när det inte stör dina grannar. Foto: Mostphotos

Renoveringsarbeten i bostaden

Arbeten där man renoverar i sin bostad och hamrar, borrar och bilar förorsakar ofta klagomål. Till viss del måste man som granne stå ut med störande ljud.

En medlem i en bostadsförening har rätt att utföra renoveringsarbeten som i viss mån är störande så länge det inte sker på onormala tider, det vill säga sent på kvällen eller nattetid.

En bostadsförening kan sätta gränser för när dessa störande moment kan ske. Men de måste rymmas inom lagens ram och även överensstämma med miljö- och hälsolagstiftningen och Socialstyrelsens rekommendationer.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Juridik Innemiljö Renoveringar Utemiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial