Varan har lagts till i varukorgen
Nya utredningar på gång
Bostäder 20 jul 2018
Pressträff på Rosenbad med de ministrar som är i tjänst.
Gustav Fridolin (MP), Heléne Fritzon (S), Morgan Johansson (S), Isabella Lövin (MP), Mikael Damberg (S) och Lena Hallengren (S) deltog i torsdagens pressträff. Foto: Kristina Lindström
Vid torsdagens pressträff som fokuserade på skogsbränderna i Sverige redogjorde de närvarande ministrarna även för ett antal utredningar som beslutats och en extra satsning på tjej- och kvinnojourer.

Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) inledde med att berätta om arbetet kring skogsbränderna i Sverige (se artikel "Svårt, skitigt och farligt"). De övriga ministrarna redogjorde sedan för dagens regeringsbeslut.

Nettonegativa utsläpp av växthusgaser

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om negativa utsläpp av växthusgaser.

‒ Åtgärder för att åstadkomma negativa utsläpp är en viktig del av framtidens klimatpolitik. Potentialen för negativa utsläpp är dock sannolikt begränsad och vi får aldrig tappa fokus på uppgiften att minska våra utsläpp så långt som möjligt, säger vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Det är Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI), som ska leda utredningen som bland annat har till uppgift att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå nettonegativa utsläpp av växthusgaser efter 2045.

Industriproduktionen hem till Sverige

– Svensk industri fortsätter att investera tungt i Sverige och många företag flyttar också hem produktion hit igen. Detta är en utveckling som jag vill stödja, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Tillväxtverket får i uppdrag att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Uppdraget riktar in sig på att underlätta för företag som har eller håller på att utveckla en produkt som ska tillverkas, så att de kan hitta aktörer i Sverige som kan stå för tillverkningen.

Inom ramen för uppdraget får Tillväxtverket totalt 20 miljoner kronor för 2018 och 2019. Slutredovisning av uppdraget ska ske till Näringsdepartementet senast den 30 april

Regeringen förlänger och utökar idag även uppdraget att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning.

Inom ramen för uppdraget får Tillväxtverket totalt 10 miljoner kronor för 2018 och 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Extra miljoner till tjej- och kvinnojourerna

– #metoo-uppropen har med kraft visat att finns mycket mer att göra för att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld i samhället. Regeringen tar nu ansvar för att se till att uppropen inte bara leder till kortsiktiga beslut utan långsiktiga reformer, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).

Ideella kvinno- och tjejjourer gör ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för olika former av våld. Regeringen bedömer att det finns ett fortsatt behov av att utveckla deras arbete och utökar därför anslaget för 2018 med 50 miljoner kronor. Regeringen har under mandatperioden förstärkt stödet till kvinno- och tjejjourer med totalt 100 miljoner kronor årligen under 2016 - 2019.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Brand Forskning Miljö Samhällsplanering Utbildning Jämställdhet och mångfald
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter