Varan har lagts till i varukorgen
Nytt koncept sänker renoveringskostnader
Energieffektivisering 12 jul 2018
huvudbild_flerfamiljshus
Fler äldre byggnader i Europa behöver bli energineutrala. Foto: Roland Magnusson
Många äldre byggnader och hem i Europa behöver rustas upp och energieffektiviseras. I ett nytt projekt finansierat av EU ska organisationer och företag från sex länder i nordvästra Europa gemensamt designa en fabrik för tillverkning av särskilda renoveringspaket.

Redan idag har särskilda renoveringspaket hjälpt över 22 miljoner hem i nordvästra Europa att snabbt bli energineutrala. Det nya EU-projektet handlar om att utveckla och producera renoveringspaket i industriell skala. Med den fabrik som nu ska tas fram är tanken att renoveringspaketen ska kunna massproduceras inom tre år. Sammanslutningen ska även föreslå lämpliga platser och företag som kan driva fabriken.

sidobild_per_andersson Per Andersson. Foto: Jonas Larsson

– Konceptet kan förändra renoveringsbranschen på ett väldigt positivt sätt. Det finns en gigantisk mängd äldre byggnader i norra Europa som behöver renoveras till modern energistandard, men takten har hittills gått för långsamt. Nu kommer det att bli möjligt att renovera till en betydligt lägre kostnad än tidigare, säger Per Andersson, projektansvarig på Building Future Institute som tillsammans med Johanneberg Science Park är svenska parter i projektet.

Specialister på robotteknik

Inledningsvis kommer projektet att titta på vilka lösningar som finns på dagens marknad och hur man kan utveckla det som finns. Sen kommer några olika typer av system att väljas ut. Parallellt med detta startar arbetet med att titta på fabriken som ska byggas och vilken teknik som finns för att producera lösningarna på ett industriellt sätt.

– Projektet har ett stort fokus på automatisering, digitalisering och BIM. Specialister på processtyrning och robotteknik är involverade, säger Per Andersson.

Fokus på noll-energi

Den nya fabriken ska producera standardrenoveringspaketen med en volym på minst 15 000 per år. Renoveringspaketen kommer att innehålla olika komponenter som är nödvändiga för att göra bostäder hållbara. Det handlar till exempel om isoleringsmaterial för väggar och tak, värmepumpar, solpaneler, energiomvandlare och ventilationssystem. Per Andersson berättar att mycket krut kommer att läggas på lösningarna för tak och fasader.

Samtliga komponenter ska också sättas samman på ett sätt som är så cirkulärt och biobaserat som möjligt. Målet är att kunna erbjuda det totala åtgärdspaketet till halva det nuvarande priset.

Att leverera kostnadseffektiva lösningar för djup renovering med fokus på noll-energi samt cirkulär ekonomi är helt avgörande för om branschen ska lyckas med sina tuffa målsättningar

– Våra förväntningar på resultatet är höga. Att leverera kostnadseffektiva lösningar för djup renovering med fokus på noll-energi samt cirkulär ekonomi är helt avgörande för om branschen ska lyckas med sina tuffa målsättningar. Både vad gäller miljömässiga aspekter och sociala utmaningar, säger Per Andersson.

Intresserade fastighetsägare sökes

Projektet ska också testa renoveringspaketen i praktiken. Fastighetsägare som är intresserade av att delta i testerna är välkomna att anmäla sitt intresse till Per Andersson. Se separat länk med kontaktuppgifter.

OM Projektet

  • Projektet har beviljats ett europeiskt Interreg-bidrag på över 2 miljoner euro. De deltagande parterna matchar gemensamt detta belopp genom obligatorisk samfinansiering, vilket gör att den totala projektbudgeten uppgår till nästan 4,4 miljoner euro.
  • De 14 företag och organisationer som deltar i arbetet kommer ifrån Nederländerna, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Sverige och Norge.
  • Projektet kommer att pågå i tre år.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Hållbarhet Renoveringar Ventilation Värme
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Projektet

  • Projektet har beviljats ett europeiskt Interreg-bidrag på över 2 miljoner euro. De deltagande parterna matchar gemensamt detta belopp genom obligatorisk samfinansiering, vilket gör att den totala projektbudgeten uppgår till nästan 4,4 miljoner euro.
  • De 14 företag och organisationer som deltar i arbetet kommer ifrån Nederländerna, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Sverige och Norge.
  • Projektet kommer att pågå i tre år.
Fördjupningsmaterial