Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Medfinansiering krävdes för Lunds spårväg
Samhällsplanering 3 jul 2018
illustration-sparvagn
Fler svenska kommuner planerar nu för att bygga spårväg i tätorterna eller att utöka den befintliga spårvagnstrafiken med nya linjer. Illustration: Mostphotos
Det tog många år innan beslutet till slut togs för att bygga spårväg i Lund. Men projektet har skapat stor debatt och en hel del missnöje bland invånarna. Politikerna är självkritiska till hur det har hanterats.
Över 700 miljoner kronor investeras i den nya spårvägen i Lund, som ska vara klar för trafik år 2020. Men trots att bygget har påbörjats och att planerna har diskuterats sedan 1990-talet, finns det än en stor opinion mot spårvägen. Detta ledde bland annat till att ett nytt parti tog sig in i kommunfullmäktige efter kommunvalet 2014 och fick 4 av 65 platser.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Spårvägsplaner i Sverige

Göteborg: Planerar för den så kallade Lindholmsförbindelsen. En ny spårväg som ska gå från Linnéplatsen till Brunnsbo på Hisingen, cirka 5–6 kilometer lång. Ska gå över eller under Göta älv via tunnel eller bro. Första etappen byggs mellan Lindholmen och Frihamnen och kan vara klar för trafik till 2023.

Engelbrektslänken ska byggas i sydöstra delen av centrala Göteborg och bli cirka en halv kilometer lång. Skapar förbindelse mellan befintlig spårväg på Skånegatan och Södra vägen under tiden som Västlänken byggs.

Helsingborg: Har gjort en förstudie men har inga konkreta planer idag. En tidsplan fanns med i förstudien men gäller inte längre. Men vid planering och byggande ingår lösningar för att spårväg kan få utrymme i framtiden.

Malmö: Enligt Malmö stads hemsida har utredningar genomförts för en första spårvägsetapp. Men projektet ligger idag på is då ingen politisk överenskommelse blivit nådd i frågan.

Norrköping: Har planer på att bygga 5 kilometer ny spårväg under de närmaste 10 åren. Sträckan Ljura – Söder tull har man kommit längst med, med beräknat genomförande 2020–2021 om plan och investeringsbudget antas.

Sträckan Väster tull – Brinnevi har en förstudie gjorts och planarbete förbereds. Men inget beslut taget. Väster tull – Norr tull ingår i ett framtida kollektivtrafiknät men inga studier har gjorts om den.

Stockholm: Tvärbanan, som går i kommunerna Nacka, Stockholm, Solna och Sundbyberg, ska byggas ut. Under 2018 påbörjas byggandet mot Kista. Hela sträckan ska vara klar 2023 men vissa delar öppnas tidigare.

En utredning pågår om förlängning av Spårväg City till Ropsten och spårvägen till Lidingö.

Spårväg Syd är arbetsnamnet för ett projekt som finansieras genom Sverigeförhandlingen. Det är en planerad spårväg som går mellan Älvsjö och Flemingsberg i södra Stockholm respektive Huddinge kommun. Projektstart beräknas till 2024.

Uppsala: Planer finns för en spårväg som ska knyta samman centrum med bland annat nya stadsdelen Ulleråker, Akademiska sjukhuset och Science park. Finns också planer på förgreningar till nya stadsdelen Rosendal och en länk till en ny planerade järnvägsstation.

Planerar att börja byggas 2023 och kan då vara klar till år 2029.

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Rälsarbete
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Spårvägsplaner i Sverige

Göteborg: Planerar för den så kallade Lindholmsförbindelsen. En ny spårväg som ska gå från Linnéplatsen till Brunnsbo på Hisingen, cirka 5–6 kilometer lång. Ska gå över eller under Göta älv via tunnel eller bro. Första etappen byggs mellan Lindholmen och Frihamnen och kan vara klar för trafik till 2023.

Engelbrektslänken ska byggas i sydöstra delen av centrala Göteborg och bli cirka en halv kilometer lång. Skapar förbindelse mellan befintlig spårväg på Skånegatan och Södra vägen under tiden som Västlänken byggs.

Helsingborg: Har gjort en förstudie men har inga konkreta planer idag. En tidsplan fanns med i förstudien men gäller inte längre. Men vid planering och byggande ingår lösningar för att spårväg kan få utrymme i framtiden.

Malmö: Enligt Malmö stads hemsida har utredningar genomförts för en första spårvägsetapp. Men projektet ligger idag på is då ingen politisk överenskommelse blivit nådd i frågan.

Norrköping: Har planer på att bygga 5 kilometer ny spårväg under de närmaste 10 åren. Sträckan Ljura – Söder tull har man kommit längst med, med beräknat genomförande 2020–2021 om plan och investeringsbudget antas.

Sträckan Väster tull – Brinnevi har en förstudie gjorts och planarbete förbereds. Men inget beslut taget. Väster tull – Norr tull ingår i ett framtida kollektivtrafiknät men inga studier har gjorts om den.

Stockholm: Tvärbanan, som går i kommunerna Nacka, Stockholm, Solna och Sundbyberg, ska byggas ut. Under 2018 påbörjas byggandet mot Kista. Hela sträckan ska vara klar 2023 men vissa delar öppnas tidigare.

En utredning pågår om förlängning av Spårväg City till Ropsten och spårvägen till Lidingö.

Spårväg Syd är arbetsnamnet för ett projekt som finansieras genom Sverigeförhandlingen. Det är en planerad spårväg som går mellan Älvsjö och Flemingsberg i södra Stockholm respektive Huddinge kommun. Projektstart beräknas till 2024.

Uppsala: Planer finns för en spårväg som ska knyta samman centrum med bland annat nya stadsdelen Ulleråker, Akademiska sjukhuset och Science park. Finns också planer på förgreningar till nya stadsdelen Rosendal och en länk till en ny planerade järnvägsstation.

Planerar att börja byggas 2023 och kan då vara klar till år 2029.