Varan har lagts till i varukorgen

Konkreta råd hantera risker med Internet of Things

internet_of_things_msb
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram tre konkreta faktablad om vilka risker IoT för med sig och hur de kan hanteras. Foto: Mostphotos och MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram åtgärder för hur riskerna med IoT kan hanteras. Åtgärderna riktar sig både till tillverkare och användare samt till myndigheter med uppdrag att stödja samhället inom området informations- och cybersäkerhet.

Faktabladen med åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram stöds av en studie som beskriver Internet of Things-relaterade risker och strategier.

Otillräckligt skydd mot obehörigt användande

Incitamentet att sälja Internet of Things-enheter i stora volymer till ett lågt pris tillsammans med begränsad energi- och beräkningskapacitet, hämmar möjligheterna att skapa god säkerhet, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Lösningarna leder ofta till ett otillräckligt skydd mot obehörigt användande.

Säkerheten hos IoT-enheter samt system av IoT-enheter och tjänster baserade på dessa, är beroende av såväl säkerheten hos enheterna i sig själva som hur de och systemet de ingår i installeras, underhålls och används.

Hela kedjan måste ta ansvar

För att kunna uppnå en bra säkerhet behöver alla parter i kedjan ta ansvar. Det är tydligt att IoT-relaterade risker inte kan lösas av en enskild aktör, skriver MSB i sin studie.

Tanken är att de tre faktabladen som MSB har tagit fram både ska ge konkreta råd och fungera som diskussionsunderlag i ett sådant arbete.

Det första faktabladet ”Så säkrar du ditt IoT” ger råd till systemägare och nyttjare. Det andra faktabladet ”IoT-relaterade risker” innehåller begrepp och kategorisering.

Det tredje faktabladet ”Säkrare IoT” innehåller rekommendationer till myndigheter.

Några möjliga sätt för offentliga aktörer att uppnå säkrare IoT-produkter och tjänster:

  • Verka för att inom ramen för internationella samarbeten införa regler som syftar till att åstadkomma en acceptabel lägstanivå vad gäller säkerhet.
  • Verka för att de produkter som säljs i landet eller används inom offentlig verksamhet håller en viss säkerhetsnivå.
  • Verka för olika typer av negativa eller positiva ekonomiska incitament såsom skadeståndsansvar, cyberförsäkringar och frivillig certifiering.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Styr och övervakning Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter