Varan har lagts till i varukorgen

Mer produktivitet med BIM på bygget

Forskning 30 jan 2018
vr-webb
Det finns stora fördelar med att tillgängliggöra BIM-modellen för yrkesarbetare och arbetsledning på en byggarbetsplats, enligt rapporten. Foto: SBUF
Projekten ökar sin produktivitet om yrkesarbetarna får tillgång till BIM-modellen via Virtual Reality, VR. Det är slutsatsen i en ny rapport från SBUF.

Idag används BIM och 3D-modeller främst i projekteringsstadiet. Möjligheterna är fortfarande begränsade i fråga om att ha med modellerna ut till byggarbetsplatserna. I stället är det i första hand traditionella 2d-ritningar som används.

Men vad händer om BIM-modellen görs tillgänglig för de faktiska utförarna av arbetet? Den frågan har ställts i en ny rapport som SBUF tagit fram. Tanken har varit att utveckla en så kallad BIM-viewer för att yrkesarbetare och arbetsledning ska få tillgång till BIM-modellen på ett användarvänligt sätt. Studien visar på tydliga fördelar med ett sådant arbetssätt.

Ger bättre förståelse

Genom att låta arbetarna studera BIM-modellen med hjälp av VR-glasögon ges en bättre förståelse för de enskilda arbetsmomenten och även hur dessa påverkar andra delar av projektet, enligt studien. Därmed uppstår också färre missförstånd och feltolkningar av ritningar. I slutändan leder detta till ökad produktivitet såväl som större effektivitet i byggproduktionen, menar rapportens författare.

Visst blir det allt vanligare att man tar med sig BIM-modellen ut i produktion

Få i branschen ifrågasätter fördelarna med exempelvis VR. Ändå går det långsamt att ta till sig och faktiskt använda tekniken på många håll, menar Mattias Roupé som är universitetslektor på avdelningen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och den som lett studien.

mattias-webb Mattias Roupé. Foto: Chalmers

– Visst blir det allt vanligare att man tar med sig BIM-modellen ut i produktion. Men ofta ser man de traditionella ritningarna som handlingar som måste vara med av juridiska skäl, vilket kan ifrågasättas, säger Mattias Roupé till Svensk Byggtjänst.

Användning i projekt

I projektet har intervjuer och observationer gjorts för användning av VR-systemet vid bygget av en kontorsbyggnad i Mölndal. Bland annat har konstruktör, platschef, stålarbetare och montörer deltagit.

En VR-lösning har tagits fram som gör det möjligt för samtliga att få ut information från BIM-modellen, som exempelvis dimensioner och komponentegenskaper, och att ta olika typer av mått.

Kunde se nyttor

Deltagarna kunde se nyttor bland annat i form av tydligare rumsuppfattning och bättre stöd för beslutsfattning. Inte minst är VR-systemet till hjälp för personer som har svårt att tolka och förstå traditionella ritningar, enligt studien.

bim-viewer Vy från BIM-viewern. Foto: SBUF

Just nu pågår en fortsättning av projektet. Ett verktyg har tagits fram som gör det möjligt att plocka fram 3D-modellen och tillverka egna produktionsvyer. Där går det sedan att exempelvis mäta avstånd i modellen eller markera byggnadselement och få ut information om egenskaper.

FAKTA Därför slår VR ritningar

 I studien har deltagarna beskrivit främst följande fördelar med att byta traditionella ritningar mot Virtual Reality:

 • Bättre rumsuppfattning: Arkitekten, byggherren, fastighetsägaren och platschefen som deltog beskrev att VR-glasögonen gav en helt annan förståelse av skala och storlek än andra typer av visualiseringar.
 • Bättre stöd för beslutsfattning i projekteringen: VR-glasögonens förmåga att ge projektets medlemmar ”samma” bild av ett problem bidrog till snabbare beslutsprocess.
 • Bättre stöd under arbetsberedning: Platschef och konstruktör menade att VR-systemet ger ett mer naturligt sätt att se hur olika delar ska utformas och monteras. Arbetsledaren för prefab och stålarbetaren höll med och tyckte att det blev lättare att förstå deras del i det större sammanhanget.
Källa: SBUF
FAKTA Detta är BIM

 • BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk.
 • Modellerna kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet Byggnadsinformationsmodellering.
 • Båda begreppen förkortas BIM.
Källa: BIM Alliance
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Därför slår VR ritningar

 I studien har deltagarna beskrivit främst följande fördelar med att byta traditionella ritningar mot Virtual Reality:

 • Bättre rumsuppfattning: Arkitekten, byggherren, fastighetsägaren och platschefen som deltog beskrev att VR-glasögonen gav en helt annan förståelse av skala och storlek än andra typer av visualiseringar.
 • Bättre stöd för beslutsfattning i projekteringen: VR-glasögonens förmåga att ge projektets medlemmar ”samma” bild av ett problem bidrog till snabbare beslutsprocess.
 • Bättre stöd under arbetsberedning: Platschef och konstruktör menade att VR-systemet ger ett mer naturligt sätt att se hur olika delar ska utformas och monteras. Arbetsledaren för prefab och stålarbetaren höll med och tyckte att det blev lättare att förstå deras del i det större sammanhanget.
Källa: SBUF
FAKTA Detta är BIM

 • BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk.
 • Modellerna kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet Byggnadsinformationsmodellering.
 • Båda begreppen förkortas BIM.
Källa: BIM Alliance
Fördjupningsmaterial