Varan har lagts till i varukorgen
Krav på utsläpp från fastbränsleeldning

Vedspisuppror efter Boverkets nya utsläppsregler

Värme 24 jan 2018
Vedspis
De som redan har en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av de skärpta utsläppskraven. Foto: Kim Höglund
Boverket har skärpt utsläppskraven från vedeldning, vilket gör att det kan bli svårt att installera gamla vedspisar i våra hem. Detta upprör många då vi samtidigt ska förbereda för höjd krisberedskap.

I somras trädde Boverkets ändringsförfattning BFS 2017:5 – BBR 25 i kraft som bland annat innehåller skärpta krav på fastbränslepannor och rumsvärmare. Den första juli i år gäller de nya reglerna fullt ut och nu är debatten i full gång.

Många har missförstått reglerna

Bland annat har facebook-sidan "Vedspisupproret" skapats som har samlat nästan 4 000 medlemmar. Boverket har även fått ett stort antal upprörda kommentarer på sin facebook-sida. Det handlar om en rädsla att gamla vedspisar är på väg att förbjudas.

Gamla vedspisar kan installeras i gamla hus

I torsdags försökte Lena Hagert Pilenås, enhetschef Hållbara byggnader och byggprodukter på Boverket, klargöra de nya reglerna i radioprogrammet P1-morgon.

– Många har missförstått reglerna. Det är vid nybyggnad som de här kraven gäller fullt ut, sa hon.

Man kan fortfarande installera gamla vedspisar i ett gammalt hus, menar hon. Rasmus Norling, länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen som tagit initiativ till Vedspisupproret, är dock kritisk till delar av reglerna. Han tycker bland annat att formuleringen om vad som gäller vid återmontering, är luddig i regelverket.

– Vi vet alla att det under framförallt 50- och 60-talet revs ut många vedspisar och kaminer, sa Rasmus Norling.

Lena Hagert Pilenås, Boverket Lena Hagert Pilenås, Boverket Foto: Franz Feldmanis

Vad gäller då vid återmontering?

– Vid återmontering ska man anmäla, men som i alla boverkets byggregler ska man ta hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Om du har ett hus från 1987 som du vill sätta in en gammal panna i, då kommer det inte vara möjligt, förklarade Lena Hagert Pilenås.

Men hur gammalt ska huset vara då?

– Om du har ett gammalt hus. Man kan tänka att om man återinstallerar den typ av vedspis som var där från början, då är det att ta hänsyn till byggnadens förutsättningar.

Orolig att reglerna tolkas bokstavligt

Rasmus Norling är dock orolig att kommunerna kommer att tolka reglerna väldigt bokstavligt. Han anser dock att det är ganska lätt att ordna det, genom att exempelvis lägga till en mening om att återmontering inte räknas som nyinstallation.

Efter kritiken har Boverket förtydligat reglerna i en nyhet på sin webbplats, se länken till höger.

– Vi vill förtydliga så mycket vi kan så att folk inte blir oroliga. Vi vill eftersträva att vi får friskare luft med mindre utsläpp från nybyggnation, sa Lena Hagert Pilenås.

FAKTA Om kraven

De nya utsläppskraven från fastbränsleeldning återfinns i avsnitt 6:7411 och 6:7412 i BBR 25, se länken nedan. Ändringarna är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren. Syftet med de nya reglerna är att minska utsläppen från vedeldning.

När gäller kraven?

De nya kraven gäller vid installation av kamin eller panna i samband med att man bygger ett nytt hus. Kraven gäller även vid nyinstallation i ett befintligt hus men då är reglerna flexibla och det finns en möjlighet till anpassning av kraven då hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden, byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.

Reglerna är även flexibla då man gör mindre ändringar eller byter ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig. De som redan har en kamin eller panna berörs inte av de ändrade reglerna.

Bygglov eller anmälan?

Det behövs inget bygglov för nyinstallation eller ändring av en kamin eller panna. Däremot krävs en anmälan till kommunen om man ska göra en nyinstallation eller en väsentlig ändring. Mindre ändringar eller byte av en kamin eller panna mot en annan likvärdig kräver ingen anmälan.

Vilka anordningar berörs?

De nya reglerna gäller för: fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, köksspisar, kökspannor. Ändringarna gäller inte för öppna spisar och kakelugnar.

Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Värme Bestämmelser Bostäder Miljö Energi Lov och tillsyn Projektering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om kraven

De nya utsläppskraven från fastbränsleeldning återfinns i avsnitt 6:7411 och 6:7412 i BBR 25, se länken nedan. Ändringarna är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren. Syftet med de nya reglerna är att minska utsläppen från vedeldning.

När gäller kraven?

De nya kraven gäller vid installation av kamin eller panna i samband med att man bygger ett nytt hus. Kraven gäller även vid nyinstallation i ett befintligt hus men då är reglerna flexibla och det finns en möjlighet till anpassning av kraven då hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden, byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.

Reglerna är även flexibla då man gör mindre ändringar eller byter ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig. De som redan har en kamin eller panna berörs inte av de ändrade reglerna.

Bygglov eller anmälan?

Det behövs inget bygglov för nyinstallation eller ändring av en kamin eller panna. Däremot krävs en anmälan till kommunen om man ska göra en nyinstallation eller en väsentlig ändring. Mindre ändringar eller byte av en kamin eller panna mot en annan likvärdig kräver ingen anmälan.

Vilka anordningar berörs?

De nya reglerna gäller för: fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, köksspisar, kökspannor. Ändringarna gäller inte för öppna spisar och kakelugnar.

Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial