Varan har lagts till i varukorgen
Regeringsuppdrag om försäljning av installationer
Elinstallation 9 jan 2018
elinstallation
Vikten av korrekt, tillgänglig och begriplig information hos de som säljer elinstallationsmateriel gäller både information till konsumenter och till de som är yrkesverksamma inom elbranschen. Foto: Mostphotos
Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild satsning för att minska de obehöriga elinstallationsarbetena.

Elsäkerhetsverkets tidigare undersökningar visar att det är vanligt att bostadsägare utför egna elinstallationsarbeten. Vid försäljningen av elinstallationsprodukter är informationen ofta bristfällig när det gäller vilka elarbeten man som privatperson får och inte får göra.

Samverkan med installationsföretagen

Regeringen har beslutat att Elsäkerhetsverket under åren 2018-2020, tillsammans med branschen, ska ta fram en handlingsplan för informationsgivning vid försäljning av elinstallationsprodukter.

Arbetet kommer att ske i samverkan med främst elinstallationsföretagen och återförsäljarna, men även andra aktörer som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer kommer att vara engagerade.

ibrahim-baylan Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Vi ser ett behov av att nå ut till privatpersoner med information om obehörigt elinstallationsarbete. Konsumenterna måste bli medvetna om riskerna med att göra elinstallationer själva, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från regeringen.

Korrekt och begriplig information

Vikten av korrekt, tillgänglig och begriplig information hos de som säljer elinstallationsmateriel, gäller både information till konsumenter och till de som är yrkesverksamma inom elbranschen. Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, ser fram emot att genomföra uppdraget i samverkan med de andra aktörerna.

Ansvaret för elanläggningen

– Ambitionen är att det ska bli enklare och tydligare vid varje försäljningsställe. En bostadsägare är ansvarig för både sin elanläggning och för sina handlingar. Jag tror inte att man förstår omfattningen av ansvaret och vad obehörigt elinstallationsarbete kan leda till i relationen till försäkringsbolag, vid försäljning eller om någon skadar sig i huset, säger Elisabet Falemo.

Handlingsplanen ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019. En slutredovisning ska göras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2021.

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Samverkan Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter