Varan har lagts till i varukorgen
Pyramidmattor minskade spårspringet
Rälsarbete 11 jan 2018
pyramidmatta
Den beräknade livslängden för pyramidmattorna är cirka 25 år. Foto: Tobias Sterner
Försöken med så kallade pyramidmattor, taggiga gummipaneler, vid järnvägen mot spårspring gav bra resultat. Vid testplatserna minskade obehöriga vid spåren kraftigt jämfört med liknande platser utan pyramidmattor.

Svensk Byggtjänst skrev i somras om Trafikverkets projekt med att placera ut pyramidmattorna vid järnväg vid platser där det ofta förekommer spårspring. En av platserna är Älvsjö station i södra Stockholm.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har undersökt effekten av pyramidmattorna och presenterar resultatet i rapporten Pyramidmattor mot obehöriga i spåret.

Minskade kraftigt

Sex stycken testplatser har provats och jämförts med fyra referensplatser med liknande förutsättningar. På alla, utom en, av testplatserna minskade spårspringet efter att pyramidmattorna installerats. Samtidigt ökade spårspringet vid referensplatserna.

Vid testplatserna Älvsjö och Kalmar har minskningen bedömts genom observationer från tågförare. I Hudiksvall, Gävle, Ramlösa och Sävenäs har resultatet tagits fram genom att kontrollera hur ofta kameror aktiverats av obehöriga på spåren.

Förutom vid Ramlösa minskade andelen obehöriga på spåren vid testplatserna. Vid Ramlösa var ökningen endast 4 procent vilket, enligt rapportförfattarna, är en obetydlig ökning jämfört med referensplatsernas, som var 24 procent.

Positiva

Då testerna varit så framgångsrika föreslår man i projektet att materialet ska användas i större utsträckning för att motverka obehöriga i spårområden. Förslaget är att en kravspecifikation ska tas fram, avseende teknisk information, och materialets trafiksäkerhetseffekt behöver beräknas.

Pyramidmattorna, som består av återvunna bildäck, beräknas kosta 5000 kronor per kvadratmeter i material-, frakt- och installationskostnad.

Här bör de placeras

Enligt rapporten fungerar pyramidmattor absolut bäst när de kombineras tillsammans med andra åtgärder, som till exempel stängsling och kameraövervakning.

När det gäller var pyramidmattor ska placeras och hur, har författarna flera rekommendationer. Bland annat att de ska vara minst tre meter breda för att ingen ska kunna hoppa över dem, att de inte läggs vid växlar, att det ska gå att se dem innan man går på dem och att de inte läggs mellan spår vid plattformar.

FAKTA Pyramidmattor

Består av paneler med 15–20 cm höga gummipyramider. Är tillverkade av återvunna bildäck och har en beräknad livslängd på 25 år. En panel väger 74 eller 90 kilo, beroende på tillverkare.

Källa: Trafikverket
SUMMERING Resultatet

Gävle – Minskning 51 %
Hudiksvall – Oklart
Kalmar – Obehöriga har minskat
Ramlösa – Ökat med 4 %
Sävenäs – Minskning med 29 %
Älvsjö – Obehöriga har minskat

Observationer från tågförare ligger bakom resultaten från Älvsjö och Kalmar.

Källa: Pyramidmattor mot obehöriga i spåret
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Rälsarbete Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Pyramidmattor

Består av paneler med 15–20 cm höga gummipyramider. Är tillverkade av återvunna bildäck och har en beräknad livslängd på 25 år. En panel väger 74 eller 90 kilo, beroende på tillverkare.

Källa: Trafikverket
SUMMERING Resultatet

Gävle – Minskning 51 %
Hudiksvall – Oklart
Kalmar – Obehöriga har minskat
Ramlösa – Ökat med 4 %
Sävenäs – Minskning med 29 %
Älvsjö – Obehöriga har minskat

Observationer från tågförare ligger bakom resultaten från Älvsjö och Kalmar.

Källa: Pyramidmattor mot obehöriga i spåret
Fördjupningsmaterial