Varan har lagts till i varukorgen
Ramverk ger skjuts åt logistiken
Projektering 29 jan 2018
logistik
Leveranser ska komma i tid och hamna på rätt plats med hjälp av det nya ramverket. Foto: Mostphotos
Nu ska leveranser kunna komma i tid och hamna rätt på bygget. Det hoppas SBUF och en grupp forskare som utformat ett särskilt ramverk för planering av materialförsörjning.

Förseningar, material som är i vägen och bristande information om vad som behövs när. Det är några problem kopplade till logistik vid en byggarbetsplats. Men nu ska det bli ändring på det.

Med stöd från SBUF har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett ramverk som ska förbättra materialförsörjningen till byggprojekt. Ramverket omfattar processer, organisationsförslag och mätetal. En av nycklarna till framgång är att sätta igång redan i ett tidigt skede och inte bara under byggtiden, enligt rapporten.

Fler ska involveras

I ramverket trycks mycket på att involvera underentreprenörer och leverantörer när man planerar materialförsörjningen. Risken är annars att viktig information går förlorad. Dessutom måste såväl leverantörer som underentreprenörer ges tid att stämma av med sin produktion.

I ramverket föreslås en organisation och ett IT-verktyg för att sätta upp en plan i projekteringen och kunna uppdatera medan bygget pågår. Dessutom ges ett antal mätetal. Tanken är att kunna mäta hur väl leveranser fungerar och på så sätt skapa möjlighet att göra insatser där det behövs.

FAKTA Logistik-strulet i siffror

  • Studier visar att drygt en tredjedel av alla inkomna leveranser till byggen på något sätt är felaktiga.
  • Ungefär 25 procent av hantverkarnas vardag går åt till logistisk hantering av material.
  • Man letar och flyttar material som är i vägen på byggarbetsplatsen till en kostnad på ungefär 50 000 per månad.
Källa: SBUF
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Produktion
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Logistik-strulet i siffror

  • Studier visar att drygt en tredjedel av alla inkomna leveranser till byggen på något sätt är felaktiga.
  • Ungefär 25 procent av hantverkarnas vardag går åt till logistisk hantering av material.
  • Man letar och flyttar material som är i vägen på byggarbetsplatsen till en kostnad på ungefär 50 000 per månad.
Källa: SBUF
Fördjupningsmaterial