Varan har lagts till i varukorgen

Lagarna som infördes vid årsskiftet

Bestämmelser 15 jan 2018
lagbok_webb
Sedan den 1 januari finns gott om nya lagar som påverkar byggsektorn. Foto: Mostphotos
Har du koll på de nya lagar som börjat gälla efter årsskiftet? Om inte så kommer här en sammanfattning. För byggsektorn finns en hel del nytt att tänka på.

Den 1 januari var det en lång rad nya och förändrade lagar som trädde i kraft. Inte minst för den som sysslar med byggande. De olika förändringarna handlar om allt från miljöbedömningar till beskattning och avgifter.

Bland annat blir det nya bud för den som har tjänstebil. Nu gäller att trängselskatt vid privat körning med förmånsbil är en skattepliktig förmån. Detta innebär att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat.

För att underlagen ska bli korrekta krävs att anställda som har tjänstebil gör noteringar i sin körjournal om vilka betalstationer som passerats vid tjänstekörning. Arbetsgivaren ska i sin tur beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis samt i kontrolluppgifter för anställda med förmånsbil.

Förändringen berör många

Förändringen blir kännbar för en stor del av branschen, menar Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

wellhagen-webb Björn Wellhagen. Foto: BI

– Många av både de små och stora företagen är väldigt rörliga över kommungränserna så det här blir självklart en extra skatt för dem, säger Björn Wellhagen.

Syftet med de nya reglerna är att begränsa den privata körningen med firmabilar. Björn Wellhagen är dock kritisk. Enligt honom borde fokus vara att försöka hantera det befintliga regelverket på ett smartare sätt.

– Inte minst så ökar man på det här sättet nu företagens administrativa börda, säger han.

Mer för bilister

För bilburna finns fler nyheter. Förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under färden får inte hålla den i handen. Förbudet gäller utan att det krävs en prövning av om användningen påverkat själva körningen.

Utöver det införs även ett antal ändringar kring bland annat arbetsmarknad och anställningar, som exempelvis ett nytt regelverk för nyanländas etablering där en särskild utbildningsplikt ingår. Handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Fler förändringar från den 1 januari:

  • Skattelättnad för personaloptioner: Om vissa villkor uppfylls ska förmån av personaloption inte tas upp till beskattning. Därmed ska heller inte arbetsgivaravgift betalas. Syftet är att underlätta för små företag att rekrytera nyckelpersoner.
  • Utvidgat växa-stöd: För att uppmuntra små företag att anställa sin första medarbetrae utvidgas det så kallade växa-stödet till att även omfatta vissa aktiebolag och handelsbolag. De nya reglerna förslås vara temporära och gälla ersättningar till och med den 31 december 2021.
  • Tydligare om miljöbedömningar: Förändringar i miljöbalken med bland annat tydligare krav på kommuner och myndigheter kring om en miljöbedömning krävs, exempelvis när detaljplaner tas fram.
  • Ändrade elavgifter: Nya bestämmelser om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift som bland annat ska ge enklare rapportering för elnätsföretagen samt vara tydligare kring vilka myndighetskostnader som ska täckas.
  • Standarder för el- och vätgasladdning: Publika laddningspunkter för el- och vätgasdrivna fordon ska vara anpassade till internationella standarder. Det kommer dock vara tillåtet att ha flera olika sorters uttag så länge en av dem följer angiven standard.
  • Beslut om företagskoncentrationer: Konkurrensverket får nu som första instans besluta om förbud eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer. Överklaganden görs till Patent- och marknadsdomstolen.
  • Tillfälliga undantag i PBL: Regeringen ska kunna göra det möjligt att frångå vissa krav i PBL. Syftet är att det ska gå snabbare att ordna boenden om antalet asylsökande har varit eller förväntas bli stort.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial