Varan har lagts till i varukorgen
Kraven om OVK ändras
Bestämmelser 17 jan 2018
Luftmätning
Den första februari ändras reglerna om obligatorisk ventilationskontroll. Foto: Tobias Sterner
Boverket har ändrat sina föreskrifter om obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Bland annat sänks kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter.

För att säkerställa att inomhusklimatet är bra i våra byggnader finns det sedan många år tillbaka krav på att ventilationssystem ska kontrolleras av en certifierad funktionskontrollant.

Inom de närmaste åren kommer dock många av dagens certifierade kontrollanter att gå i pension. Dessutom har bostadsbyggandet ökat vilket innebär ett högre tryck på funktionskontrollanter. För att säkra tillgången i framtiden har därför Boverket beslutat att ändra sina föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, från och med den första februari i år.

Kravet på yrkeserfarenhet sänks

Ändringarna i föreskriften omfattar i huvudsak en sänkning av kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter. Vissa förtydliganden av kraven på allmän teknisk kunskap görs också, för att minska osäkerheten och få tillämpningen mera enhetlig.

Definition av en- och tvåbostadshus tas bort

En annan ändring är att definitionen av en- och tvåbostadshus tas bort när det gäller undantag från krav på funktionskontroll. Anledningen till detta är att tillämpningen ska bli mer enhetlig bland kommunernas byggnadsnämnder.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Innemiljö Lov och tillsyn Ventilation
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial