Varan har lagts till i varukorgen

Klimatdata för 2017 går att ladda ner

Energi 31 jan 2018
Nu finns uppmätt klimatdata för 2017 att ladda ner från Svebys webbplats, för den som vill göra en noggrannare verifiering av en byggnads energianvändning och klimatkorrigering.
Sedan några år tillbaka har Sveby i samarbete med SMHI tagit fram klimatdatafiler för kalenderår. Tanken är att dessa värden ska komplettera klimatdatafilerna för typiska år, som bland annat används vid energiberäkningar. Nu har Sveby publicerat klimatdatafilerna för år 2017.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter