Varan har lagts till i varukorgen

Jämnt på jobbet samlade hela branschen

jamnt-pa-jobbet-1
Hela 22 representanter från samhällsbyggnadssektorn medverkade vid det första mötet om det nystartade projektet Jämnt på jobbet, med Svensk Byggtjänst som initiativtagare. Det var livliga diskussioner om hur vi nu går vidare efter #metoo och #sistaspikenikistan. Foto: Frida Backjanis
Det blev en bred branschuppslutning när Svensk Byggtjänst kallade till möte för att diskutera det nystartade projektet Jämnt på jobbet. Ett önskemål från deltagarna var att Svensk Byggtjänst genom projektet ska vara en samlande resurs för branschens gemensamma strävan mot ökad jämställdhet och mångfald i hela samhällsbyggnadssektorn.

Svensk Byggtjänst VD Urban Månsson hälsade 22 representanter från samhällsbyggnadssektorn välkomna till det första mötet om det nystartade projektet Jämnt på jobbet.
Här fanns ledare från företag, fackförbund, arbetsgivar- och branschorganisationer, offentliga aktörer samt nätverk. Tillsammans täcker de in så gott som hela samhällsbyggnadsprocessen liksom de tongivande parterna och intressesfärerna i sektorn.
Mötet pågick en dryg timme på morgonen den 19 december i Svensk Byggtjänsts lokaler på Odengatan 65 i Stockholm.

Varför Jämnt på jobbet?

Efter att representanter från byggsektorn, inklusive Svensk Byggtjänst, träffades på Regeringskansliet i början av december för att skriva under en avsiktsförklaring att arbeta mot kränkningar och övergrepp, går branschen nu vidare med de viktiga frågorna. Bostadsminister Peter Eriksson riktade där en uppmaning att det behövs ett större samarbete för att nå en verklig förändring. 

Urban Månsson gav en kort bakgrund och berättade varför Svensk Byggtjänsts projekt Jämnt på jobbet behövs. Han konstaterade att #metoo och #sistaspikenikistan tydligt visar att vi med all kraft måste motverka den utbredda ojämställdhet och sexism som visat sig finns inom hela samhällsbyggnadssektorn. Att tillsammans lyfta fram goda exempel, sprida kunskap och skapa en bestående förbättringsprocess.

– Svensk Byggtjänst är ingen expert på jämställdhet och mångfald. Det är ni som kommit till detta möte, och era kollegor, som har kunskapen och erfarenheterna. Vi kan bidra med att kommunicera kunskaperna och erfarenheterna - vara ett nav i branschen för att långsiktigt samla, sammanfatta och sprida information och lärande. Det är vi bra på och det är vårt uppdrag från det 30-tal branschorganisationer som är våra ägare, sa Urban Månsson.

Svensk Byggtjänst en samlande resurs

Urban Månsson frågade de medverkande om de skulle vilja ha Svensk Byggtjänsts projekt Jämnt på jobbet som en samlande resurs för branschens gemensamma strävan mot ökad jämställdhet och mångfald.

Den diskussion som följde visade att deltagarna var mycket positiva till att Svensk Byggtjänst tar denna roll.

En övergripande uppgift framhölls som särskilt lämpliga för Jämnt på Jobbet och Svensk Byggtjänst att jobba med, att samla, sprida och dela. Alla aktörer inom samhällsbyggnad ska effektivt kunna ta del av aktuell information och erfarenheter anpassat för byggsektorn.

Jag mötte nyss en ung kvinna som kräktes innan hon gick till jobbet som betonglärling på grund av hur hon behandlades.

Röster från de medverkande

Catharina Elmsäter Svärd, VD Sveriges Byggindustrier:
– Förutom att detta förstås är en viktig fråga för den enskilde, är det också en angelägen fråga för branschen och dess kompetensförsörjning. Hur ska vi kunna rekrytera och behålla fler kvinnor? Hur ska vi få ut verktyg som skapar förändring på arbetsplatserna?

Christer Carlsson, projektledare Byggnads:
– När Stoppa machokulturen startade var inte alla överens om att problemet fanns. Med #metoo hoppas jag att vi inte längre behöver lägga kraft på att övertyga någon, utan kan ägna oss åt lösningar. Förändringsarbetet måste ut på arbetsplatserna. Vi kan sitta här och prata men det skapar ingen ändring. Jag mötte nyss en ung kvinna som kräktes innan hon gick till jobbet som betonglärling på grund av hur hon behandlades. Det stora byggföretaget ifråga har en mycket hög svansföring gällande jämställdhet på sin hemsida.

Åsa Kahn Kjellberg, chef arbetsmarknad/förhandlingschef, Installatörsföretagen:
– Det finns en samsyn mellan fack och arbetsgivarorganisationer och vi kan göra mycket i befintliga grupperingar. Det finns även möjlighet att äska mer medel från staten.

Annika Vänje, Dr/programdirektör, KTH:
– Arbetsplatsen måste verkligen bli jämställd på riktigt. Inte bara för individernas skull. En icke jämställd arbetsplats ger dålig arbetsmiljö, och dålig arbetsmiljö ger dålig produktivitet. Det gäller att jobba både med de formella och in formella bitarna.

Ingrid Hollertz, HR-chef Cramo:
– Vi har jobbat med denna fråga många år – och fick en skjuts av Stoppa machokulturen. Då fick vi upp frågan i ledningen. Vi satte exakta mål och fick en stor förändring bland annat via ledarutveckling med denna fråga först på agendan. Vi har nått målet att ha 100 kvinnor i vår depåverksamhet – när vi började var det bara sju. Vi har visat att depåerna blir mer lönsamma med jämställdhet och mångfald.

Pirjo Unnerstad, HR-chef Ikano Bostad:
– Utmaningen med kompetensförsörjning låg bakom vårt projekt Hentverkarna, där vi inriktade oss på att enbart få in kvinnliga vuxna lärlingar. Vi behöver hela samhället som rekryteringsbas. Det krävs ett långsiktigt och helhjärtat arbete från högsta ledning. Det handlar om att ändra kultur och beteende i verksamheten.

Ola Olsson, enhetschef Byggnads:
– Problemen finns inte bara i byggbodarna utan i hela organisationerna, upp i ledningar. Vi måste uppmuntra till att säga ifrån på alla arbetsplatser, då någon ger uttryck för sexism eller främlingsfientlighet.

Skulle vi kunna ha en gemensam vision? Att svensk byggbransch ska bli någorlunda fri från kränkningar? Kanske bäst i världen?

Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna:
– Det mesta är fortfarande ogjort. Men samtidigt sitter vi ju här med en medvetenhet stärkt av #metoo. Den ska vi utnyttja nu och fokuserat på HUR vi ska gå vidare med lösningar. Skulle vi kunna ha en gemensam vision? Att svensk byggbransch ska bli någorlunda fri från kränkningar? Kanske bäst i världen?

Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer:
– Det behövs stöd i hur man tar det svåra samtalet – både som fackombud och som kompis i fikarummet. När och hur säger man ifrån? Det behövs också ställen att ringa till anonymt, och att dessa är kända bland de som kan bli utsatta.

Tove Dahlgren, utbildningschef Allbright:
– Jag är trött på ledningsgrupper som bara gissar och sen sätter in åtgärder. Det gäller att först noggrant kartlägga hur läget är just i vårt företag. Undersöka och tala med medarbetarna. Sedan är det läge att ta in experter och projektledare med mandat och budget för att vidta de åtgärder som verkligen behövs och kan göra nytta.

Zandra Lövgren, Solna stad/Sverige bygger ut:
– Det behövs bättre kompetens och attityder bland yrkeslärarare. Vi behöver också säkerställa att kvinnor och nyanlända som lockas till branschen också tas emot bra. Studie- och utbildningsvägledare behöver också få mer info från byggsektorn.

Bevaka ämnen i artikeln

Jämställdhet och mångfald Arbetsmiljö Kompetens Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter