Varan har lagts till i varukorgen
Fritt från fukt med handbok
Renoveringar 30 jan 2018
fukthandboken
Foto: Tobias Sterner
Fukthandbok innehåller samlad information om fukt och fuktproblem. Handboken är ett bra hjälpmedel för alla som vill förstå fukt och undvika fuktskador.

– Både vid ombyggnad och nybyggnad är det viktigt att ha goda kunskaper om fukt, säger Lars-Erik Harderup, teknologie doktor vid Lunds tekniska högskola och föreståndare för Fuktcentrum.

Han har tillsammans med Jesper Arfvidsson, professor i Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola och Ingemar Samuelsson, teknologie doktor skrivit Fukthandbok: Teori och Praktik.

Bra verktyg för kunskap

Alla som är inblandade i en byggprocess behöver tillräcklig kunskap om fukt och dess konsekvenser.

– Vid energieffektivisering av både nya och befintliga byggnader handlar det om att göra förändringar av klimatskalet, men man missar ibland sambanden och inser inte hur det påverkar fukten. Det finns ingen garanti, men Fukthandboken är ett bra verktyg, säger Lars-Erik Harderup.

lars-erik_harderup Lars-Erik Harderup. Foto: Lunds tekniska högskola

Handboken bygger på forskningsrön i Sverige och utomlands, framförallt det arbete som gjorts inom Fuktcentrum. Sverige ligger långt framme när det gäller forskning inom fuktområdet. Andra länder som också kommit långt är Norge och Belgien.

Omarbetad utgåva med dokumentbank

Den här fjärde utgåvan av Fukthandbok är omarbetad efter nya forskningsrön och krav på fuktsäkerhetsprojektering. Det innebär bland annat att teoriavsnitten har utökats med beskrivning av beräkningsmodeller och fler beräkningsexempel. Det finns också nya materialdata och klimatdata. Dessutom har nya avsnitt tillkommit och strukturen blivit ännu bättre.

Till handboken finns även en webbaserad dokumentbank med kompletterande, kostnadsfria dokument och länkar.

Många faktorer påverkar fukt

Det finns en stark koppling mellan värme och fukt.

– Nya byggnader med tjock värmeisolering samt befintlig bebyggelse som tilläggsisoleras kräver förståelse för hur värme och fukt hänger samman. Ju mer värmeisolering desto viktigare är det att kunna hantera fuktsäkerheten, säger Jesper Arfvidsson.

Jesper_arfvidsson Jesper Arfvidsson. Foto: Lunds tekniska högskola

Många andra faktorer påverkar också fukt. Det kan till exempel handla om väder, vind och nederbörd som berör byggnader på olika sätt. Även andra aspekter såsom brandsäkerhet, statik, tekniska installationer och tillgänglighet kan påverka fuktsäkerheten. Det gäller även att ta hänsyn till klimatförändringarna som bland annat kan göra att byggnadens material bryts ner snabbare. 

– Alla byggnadsdelar samt anslutningar och genomföringar måste beaktas ur fuktsynpunkt för att fuktsäkerheten ska bli god. Exempel på farliga byggdelar är uteluftventilerade kryprum och kalla vindsutrymmen där byggnadsmaterialet kan skadas av fukten. Dessutom krävs det särskilda kunskaper vid energirenovering, säger Lars-Erik Harderup.   

Standardverk för fackmän

Redan 1981 gavs Fukthandbok ut för första gången. Därefter har den reviderats i omgångar. Handboken är ett standardverk för fackmän inom branschen och den används också i undervisningen på högskolor och gymnasier.

OM författarna

Jesper Arfvidsson
teknologie professor i Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola, Aktiv inom Fuktcentrum, verksam framför allt inom områdena hygrotermiska beräkningar samt fuktsäker grundläggning av byggnader.

Lars-Erik Harderup
teknologie doktor, lektor i Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola, föreståndare för Fuktcentrum, verksam framför allt inom områdens fuktsäker grundläggning av byggnader samt allmän byggnadsteknik.

Ingemar Samuelsson
teknologie doktor och fd FoU-ansvarig vid Byggnadsfysik, SP, Han var tidigare adjungerad professor i Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola och vid Högskolan i Borås och har fuktsäkerhet och innemiljö som huvudområden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Forskning Innemiljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM författarna

Jesper Arfvidsson
teknologie professor i Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola, Aktiv inom Fuktcentrum, verksam framför allt inom områdena hygrotermiska beräkningar samt fuktsäker grundläggning av byggnader.

Lars-Erik Harderup
teknologie doktor, lektor i Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola, föreståndare för Fuktcentrum, verksam framför allt inom områdens fuktsäker grundläggning av byggnader samt allmän byggnadsteknik.

Ingemar Samuelsson
teknologie doktor och fd FoU-ansvarig vid Byggnadsfysik, SP, Han var tidigare adjungerad professor i Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola och vid Högskolan i Borås och har fuktsäkerhet och innemiljö som huvudområden.

Fördjupningsmaterial