Varan har lagts till i varukorgen
Ändrade föreskrifter om ytvattenförekomster
Bestämmelser 29 jan 2018
Föreskrifterna som reglerar kartläggning och analys av ytvatten har flyttats över från Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten. Samtidigt uppdateras de till en viss del.
De uppdaterade föreskrifterna gäller sedan den 1 januari i år. De berör främst vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. Men Havs- och vattenmyndigheten påpekar att det inte är några stora ändringar som har gjorts.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter