Varan har lagts till i varukorgen
Flera hundra anmälningar sedan nya lagen infördes
Elinstallation 23 jan 2018
anmalningar
Det är olagligt arbete för de installationsföretag som inte registrerat sitt företag hos Elsäkerhetsverket innan den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft. Foto: Mostphotos
Sammanlagt har anmälningar mot flera hundra elinstallationsföretag inkommit sedan den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft. Elsäkerhetsverket har sedan dess startat ett 80-tal tillsynsärenden. – Vi ser stora möjligheter att arbeta mer proaktivt idag, säger Anders Richert, teknisk direktör.

Den nya Elsäkerhetslagen, SFS 2016:732, trädde i kraft den första juli förra året. Den innebär att alla företag som arbetar med elinstallationer bland annat ska ha ett egenkontrollprogram. Om man arbetar på en annan anläggning ska man dessutom vara anmäld till Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Säkerställa att företagen uppfyller lagstiftningen

Företaget måste ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att de elinstallationsarbeten som företaget utför uppfyller gällande lagstiftning.

Vår förhoppning är att skapa en sundare konkurrens bland de seriösa aktörerna och göra det svårare för de oseriösa att sälja sina tjänster.

 

Innan lagen trädde i kraft skulle alla installationsföretag som utför elinstallationer på annans anläggning ha registrerat sig till Elsäkerhetsverkets register. För de som efter detta datum inte finns i registret är det olagligt att utföra installationer på annan anläggning.

–Det har kommit in anmälan mot flera hundra företag. En anmälan kan innehålla ett antal annonser om olika erbjudanden på olika installationstjänster, säger Anders Richert, teknisk direktör och avdelningschef på Elsäkerhetsverket.

Företagen byter skepnad på nätet

Ett problem idag är att många av installationstjänsterna annonseras på nätet, som till exempel Blocket.

– Här kan de snabbt ändra i eller helt ta bort en annons. Det har vi sett när vi har fått anmälningar, att ett företag som inte får erbjuda elinstallationstjänster snabbt byter skepnad, formulerar om sitt erbjudande eller helt försvinner från Blocket eller modifierar sin egen hemsida, säger Anders Richert.

Att Elsäkerhetsverket numera kan utöva tillsyn över elinstallationsföretag är en viktig nyhet i elsäkerhetslagen. Men att komma åt oseriösa aktörer är alltjämt svårt.

– Hur ska vi bedriva tillsyn över någon som hävdar att de inte gör några elinstallationer? Där har konsumenterna en viktig roll genom att välja bort de företag som inte finns registrerade, säger Anders Richert.

Har trott att de arbetat lagligt

Elsäkerhetsverket har skickat ut brev till många av företagen som har fått en anmälan. Bland de anmälda företagen finns flera enmansföretag som har trott att de arbetat lagligt. De har varit auktoriserade sedan lång tid tillbaka och har arbetat på som tidigare utan att uppmärksamma att elsäkerhetslagen har förändrats. I en del fall har företagen erbjudit elinstallationer under ett namn men sedan haft ett annat företagsnamn som varit registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Anders Richert tycker det är lättare att reda ut dessa ärenden efter att den nya lagen börjat gälla.

– Nu när företagets arbetssätt finns dokumenterat i ett egenkontrollsprogram är det mycket lättare att gå igenom och diskutera och se var det har brustit och samtidigt få företaget att rätta till bristen. Här är det en klar fördel med den nya lagen.

Vite eller utförandeförbud

Med de företag som inte hört av sig efter att de har fått ett brev eller  som Elsäkerhetsverket inte kommer i kontakt med via telefon, kan man gå vidare med i ett så kallat föreläggande. Det kan till exempel innebära att myndigheten kräver att företaget ska komplettera sina uppgifter eller registrera sig.  I ett senare skede kan det även bli aktuellt med vite, om de inte rättar sig, eller ett förbud att utföra elinstallationstjänster. Så långt har det inte gått ännu för något företag.

Nya resurser gör arbetet effektivt

Elsäkerhetsverket har nu anställt två personer som till stor del ska arbeta med denna tillsyn.

– Vi ser stora möjligheter att arbeta mer proaktivt idag. Vi har försökt tidigare men har inte riktigt haft resurser att arbeta på det här sättet. Den nya lagen hjälper oss mycket i detta arbete. Vår förhoppning är att skapa en sundare konkurrens bland de seriösa aktörerna och göra det svårare för de oseriösa att sälja sina tjänster.

 – Sen kommer det alltid att finnas nya trix för oseriösa företag att försöka kringgå reglerna. Det går aldrig att täppa till alla hål.

Anders Richert, teknisk direktör på Elsäkerhetsverket. Foto: Maria Obed
Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Renoveringar Säkerhet- och larmsystem Kompetens
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Anders Richert, teknisk direktör på Elsäkerhetsverket. Foto: Maria Obed