Varan har lagts till i varukorgen
15 000 nya medarbetare behövs i fastighetsbranschen
Bostäder 10 jan 2018
stadpersonal_sten-ake-stenberg_740x413
Fastighetsbranschen behöver anställa fler medarbetare de kommande tio åren. Måste börja titta inom nya målgrupper. Foto: Sten-Åke Stenberg
Fastighetsbranschen måste rekrytera inom nya målgrupper, till exempel nyanlända, för att nå målet 15 000 nya medarbetare inom tio år.

Det är en undersökning som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, har gjort under 2017 som visar att det behövs minst 15 000 nya medarbetare inom branschen de närmaste tio åren.

Nya rekryteringsgrupper

För att kunna nå målet med fler medarbetare inom fastighetsbranschen måste nya rekryteringsgrupper kontaktas. En sådan grupp är nyanlända. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har därför inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att kunna fånga upp nyanlända med relevant utbildning och erfarenhet.

Vägen till anställning kan också förkortas med effektivare valideringsprocesser, där reell yrkeserfarenhet kan valideras för de som saknar formell kompetens. Det gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

Praktik viktigt

Praktiken som är en del av snabbspåret är viktigt. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd lanserar med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden ett handledarstöd för att öka inkluderingen och toleransen på arbetsplatserna.

För att sprida information och öka lokal samverkan anordnas möten i åtta regioner i Sverige där Arbetsförmedlingen, fastighetsföretag, utbildningsanordnare, kompetensplattformer och fackliga organisationer får tillfälle att träffas.

Verktyg för validering

Valideringsverktyg för upphandling finns nu på Arbetsförmedlingen. Verktyget är översatt till fem främmande språk för att underlätta arbetet. Tio orter i Sverige har också ackrediterade testcenter som är redo att validera personers kompetens.

Genom validering kan kompetensutveckling och fortbildning individanpassas efter behov. Det kan korta utbildningstiden och få ut människor i arbete snabbare.

Fler nyanlända utbildar sig inom fastighetsbranschen

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att fler nyanlända påbörjar utbildning inom fastighetsbranschen jämfört med tidigare. 2017 har 173 på börjat Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar eller förberedande kurser inom fastighetsbranschen under de tre första kvartalen. 2016 var motsvarande siffra 79.

Branschrapport från Almega

Almegas årliga rapport branschrapport om serviceföretagen visar att cirka 56 000 personer arbetar inom städ- och servicebranschen idag. 40 000 arbetar i företag som är med i Almega och har kollektivavtal. Det betyder troligtvis att fler än var fjärde i branschen arbetar i företag som inte har kollektivavtal. Av anställda inom städ- och FM-bolag som tillhör Almega är 52 procent födda i andra länder än Sverige.

18 procent av alla nyanlända i Sverige får sitt första arbete inom företagstjänster som till exempel städning visar en rapport från IFAU.

– Jag tror att man har mer acceptans och tolerans i städbranschen, säger Juan Carlos som ursprungligen kommer från Chile och som jobbat som städare på Inspira i över 20 år, till tidningen Fastighetsfolket.

Fördjupningsmaterial

OM Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, är en ideell förenings som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. FU företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

OM Facility Management

Facility Management, FM, började användas i Sverige i början av 1990-talet som ett begrepp för fastighetsrelaterade stödtjänster. I dag finns det ett fyrtiotal FM-bolag som var och en erbjuder tre eller fler tjänster till sina kunder, enligt branschnätverket IFMA.

OM IFAU

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Hållbarhet Lokaler Miljö Underhåll
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, är en ideell förenings som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. FU företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

OM Facility Management

Facility Management, FM, började användas i Sverige i början av 1990-talet som ett begrepp för fastighetsrelaterade stödtjänster. I dag finns det ett fyrtiotal FM-bolag som var och en erbjuder tre eller fler tjänster till sina kunder, enligt branschnätverket IFMA.

OM IFAU

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.