Varan har lagts till i varukorgen
Störst jobbchans inom bygg
Arbetsmiljö 20 feb 2018
Två personer armerar bostadskonstruktion
Det är inom bygg och anläggning det kommer att vara störst arbetskraftsbrist under de närmaste fem åren. Foto: Leif Ingvarson
Arbetsförmedlingens statistik visar att bygg- och anläggningsyrken toppar listan på jobben där det inom de fem närmaste åren råder störst brist på arbetskraft.

Bristen på arbetskraft inom bygg- och anläggning är stort redan idag och under 2018 väntas jobben växa i god takt inom området bygg och anläggning. Detta innebär fler jobb inom de flesta byggyrken där arbetsgivarna redan idag upplever problem att rekrytera utbildad personal.

Fortsatt god utveckling inom bygg och anläggning

Arbetsmarknadsläget för byggnadsarbetare är kopplad till byggkonjunkturen som har varit stark under lång tid och bedöms fortsätta sin starka utveckling under 2018.

Bygg och anläggning är ett yrkesområde med cirka 300 000 sysselsatta. 95 procent är män.

Då bristen på bostäder är stor i hela landet leder den växande befolkningen till att behovet av bostäder, lokaler och anläggningar ökar ytterligare. Antal sysselsatta inom bygg och anläggning bedöms därför öka starkt under det närmaste året och jobbmöjligheterna för såväl ingenjörer som yrkesarbetare är därmed mycket goda.

Många yrkesgrupper har goda förutsättningar

Under det närmaste året bedöms civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning samt ingenjörer och tekniker inom bygg ha mycket goda möjligheter till arbete. Även färdigutbildade yrkesarbetare möter en mycket god arbetsmarknad och därmed mycket liten konkurrens om jobben.

Detta gäller VVS-montörer, träarbetare och snickare, betongarbetare, byggnads- och ventilationsplåtslagare, golvläggare, murare, anläggningsförare, anläggningsarbetare, kyl- och värmepumpstekniker, takmontörer, målare samt ställningsbyggare.

Jobbmöjligheterna goda på fem års sikt

Jobbmöjligheterna väntas bli fortsatt goda eller mycket goda för utbildade byggnadsarbetare på fem års sikt. Det beror främst på att det är för få som väljer gymnasieskolans yrkesprogram med inriktning mot bygg och anläggning. Även den stora befolkningstillväxten i Sverige påverkar jobbmöjligheterna positivt.

Befolkningstillväxten ökar även behovet att bygga ut och underhålla vägar och järnvägar, vilket skapar nya arbetstillfällen. Det enda yrket inom området där det bedöms bli hård konkurrens om jobben är grovarbetare inom bygg och anläggning. Detta beror främst på att det är många som kan jobba inom yrket då det oftast inte krävs någon specifik yrkesutbildning.

Några slutsatser som Arbetsförmedlingen nämner i rapporten

En fullföljd gymnasieutbildning är fortfarande den tydligaste skiljelinjen mellan goda och mindre goda jobbmöjligheter då det är en i det närmaste nödvändig förutsättning för att vara gångbar på arbetsmarknaden.

Det är oroväckande att stora andelar av varje årskull lämnar gymnasieskolan varje år utan fullständiga betyg.

Parallellt blir Arbetsförmedlingens uppgift att vägleda fler arbetssökande till utbildning som leder till arbete mycket viktigt. Därtill har studie- och yrkesvägledningen en viktig roll att vägleda personer till utbildningar som i större utsträckning leder till jobb.

FAKTA Yrken med störst brist om fem år

 • Betongarbetare
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
 • Golvläggare
 • Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
 • Kyl- och värmepumpstekniker
 • Murare
 • Träarbetare och snickare
 • VVS-montörer
 • Anläggningsarbetare
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Yrken med störst brist om fem år

 • Betongarbetare
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
 • Golvläggare
 • Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
 • Kyl- och värmepumpstekniker
 • Murare
 • Träarbetare och snickare
 • VVS-montörer
 • Anläggningsarbetare