Varan har lagts till i varukorgen

Stor risk för översvämning i 25 områden i Sverige

Miljö 27 feb 2018
oversvamning
25 områden i Sverige har identifierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som utsatta för betydande översvämningsrisk. Foto: Mostphotos
Det finns en betydande risk för översvämning på 25 olika platser i Sverige, visar en kartläggning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De utpekade områdena är vid hav och vattendrag.

Under 2017 har myndigheten MSB genomfört en översyn av områden i Sverige där det finns en betydande risk för översvämning. En liknande gjordes 2011 men i den nya har även områden vid havskusten analyserats.

Arbetet är tänkt att minska negativa konsekvenser av översvämningar.

Detta har lett till att 25 områden i Sverige identifierats att ha en större risk för översvämningar. Jämfört med 18 stycken 2011.

Norr till söder

En betydande del av de områdena ligger längs med havet och återfinns främst i de södra delarna av Sverige. Städer och mindre samhällen som Helsingborg, Kungsbacka, Stenungssund och Ystad pekas ut.

Men det gäller även tätorter vid vattendrag, som Falun, Haparanda och Uppsala.

Samtidigt har MSB tagit bort åtta områden som utsatta för betydande översvämningsrisk.

25 OMRÅDEN MED STOR ÖVERSVÄMNINGSRISK

Vid vattendrag
Alingsås (Säveån)
Borås (Viskan)
Falun (Dalälven)
Göteborg (Göta Älv, Mölndalsån, Säveån, Kungsbackaån)
Haparanda (Torne älv)
Karlstad (Klarälven)
Kristianstad/Åhus (Helge å)
Kungsbacka (Kungsbackaån)
Norrköping (Motala ström)
Uppsala (Fyrisån)
Örebro (Svartån)

Vid sjöar
Jönköping (Vättern)
Karlstad (Vänern)

Vid havet
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Kristianstad/Åhus
Kungsbacka
Landskrona
Malmö
Skanör/Falsterbo och Höllviken/Ljunghusen
Stenungsund
Stockholm
Trelleborg
Uddevalla
Ystad

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Samhällsplanering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter