Varan har lagts till i varukorgen
Säkra ditt arbete med brandfarliga köldmedier
Kyla 13 feb 2018
Boken "Brandfarliga köldmedier"
Det är viktigt att man vet vad man gör när man arbetar med brandfarliga köldmedier och att man är medveten om att det krävs en annan hantering än andra köldmedier. Skriften ”Brandfarliga köldmedier” kan visa vägen. Foto: Louise Rosén
Skriften ”Brandfarliga köldmedier” ger tips om hur man kan minska farorna vid underhåll och reparation av kyl- och värmepumpanläggningar som innehåller brandfarliga köldmedier.

För några år sedan trädde EU-förordningen om fluorerade växthusgaser, den så kallade F-gasförordningen, i kraft som ska fasa ut köldmedier som har en hög växthuspåverkan. Detta har lett till att användningen av brandfarliga köldmedier har ökat.

Brandfarliga köldmedier har sedan länge använts i mindre anläggningar, där riskerna inte har varit så stora. Men nu börjar de användas i större anläggningar och då måste nya krav ställas.

Ska ge teoretisk grund för att arbeta säkert

Skriften "Brandfarliga köldmedier" riktar sig till kyltekniker och andra som arbetar med brandfarliga köldmedier men den kan även vara en bra informationskälla för exempelvis VVS-konsulter eller fastighetsägare.

Häftet ska ge den teoretiska grunden som krävs för att arbeta säkert med underhåll och reparation av kyl- och värmepumpanläggningar med brandfarliga köldmedier. Den förutsätter dock att läsaren redan har kunskaper och praktisk erfarenhet om kylanläggningar som inte innehåller brandfarliga köldmedier.

Bakom skriften står författaren Stig Rath och det är Svenska Kyl och Värmepumpföreningen som har låtit översätta den från norska.

Ny del till Svensk Kylnorm kommer

Sedan några år tillbaka har Svenska Kyl och Värmepumpföreningen arbetat med att ta fram en ny del till Svensk Kylnorm, om aggregat med brandfarliga köldmedier, och som bland annat innehåller krav på aggregatens konstruktion, tillåtna fyllnadsmängder och handhavande vid installation och service. Tanken är att denna ska ersätta en gammal skrift från 1997.

Tyvärr har arbetet tagit längre tid än vad de hade planerat men ambitionen är nu att de ska ha den klar under våren, meddelar Svenska Kyl och Värmepumpföreningen.

FAKTA Innehåll

Skriften innehåller följande:

 • Författningar och frivilliga regelverk
 • Brandfarliga köldmedier
 • Riskbedömning enligt ATEX-användardirektiv
 • Personlig skyddsutrustning och rätt verktyg
 • Rutiner för underhåll och reparation
 • Tömning och destruktion av brandfarligt köldmedium
 • Kompressorbyte
 • Lagring, transport och lastutrymme
 • Försiktighetsåtgärder vid läckor, förgiftning, brand och förfrysning
 • Relevanta standarder och normer
 • Källor
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Värme Säkerhet- och larmsystem Teknik Underhåll
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Innehåll

Skriften innehåller följande:

 • Författningar och frivilliga regelverk
 • Brandfarliga köldmedier
 • Riskbedömning enligt ATEX-användardirektiv
 • Personlig skyddsutrustning och rätt verktyg
 • Rutiner för underhåll och reparation
 • Tömning och destruktion av brandfarligt köldmedium
 • Kompressorbyte
 • Lagring, transport och lastutrymme
 • Försiktighetsåtgärder vid läckor, förgiftning, brand och förfrysning
 • Relevanta standarder och normer
 • Källor
Fördjupningsmaterial