Varan har lagts till i varukorgen
Säkerhet med K1 – så gick det sedan
Arbetsmiljö 22 feb 2018
bygge_webb
Risker på byggarbetsplatser ska upptäckas i tidigt skede med hjälp av säkerhetsritningen K1. Foto: Mostphotos
Fyra år har gått sedan säkerhetsritningen K1 färdigställdes. Nu har det gjorts en utvärdering. En av slutsatserna är att arbetssättet inte fått något större fäste på byggarbetsplatserna.

Det var mellan 2011 och 2014 som Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, genomförde två projekt med sikte på säkerhetsarbete i tidiga skeden. Tanken var att ta fram ett arbetssätt för att redan under planering och projektering upptäcka risker för arbetsplatsolyckor. Projekten resulterade i ”K1 – en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen”.

Tanken är att projektörer och produktionspersonal arbetar tillsammans. Identifierade risker tas om hand i projekteringen och risker som trots detta blir kvar görs synliga genom särskilda markeringar i bygghandlingar. Huvudinriktningen har legat på ny- och ombyggnation av husprojekt.

Ingen tidigare uppföljning

Någon uppföljning av K1 har inte gjorts tidigare. Samtidigt saknas en gemensam förvaltning av arbetssättet såväl som gemensamma forum där det går att utvärdera och samla erfarenheter. Nu har ett nytt SBUF-projekt genomförts för att bland annat se hur K1 används idag och hur det skulle kunna utvecklas.

I rapporten konstateras att utbredningen idag är relativt begränsad. Det finns dock ett stort intresse för att utveckla projekteringen och projektera för säkrare arbetsplatser och göra det mellan olika yrkeskategorier och skeden, enligt rapporten.

För detta krävs dock mer resurser i tidiga skeden. Dessutom behövs både kompetensutveckling bland projektörerna och fortsatt arbete med gruppering och redovisningsnivå för risker.

Uppfattas som begränsat

K1 har stort fokus på utformning och konstruktion. Enligt rapporten gör detta att arbetssättet tenderar till att uppfattas som begränsat för övriga discipliner.

För att öka användningen krävs exempelvis informationsmaterial som tydliggör processen samt en central ägare som administrerar arbetssättet, slås det fast i rapporten. Författarna föreslår även att namnet K1 fasas ut till förmån för benämningen Säkerhetsprojektering.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Projektering Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter