Varan har lagts till i varukorgen
Så reparerar du murade fasader
Renoveringar 16 feb 2018
huvudbild_bok_muradefasader
Handboken ger bra stöd vid reparation av murade fasader. Foto: Annelie Björling
Nu finns det en ny praktisk handbok som hjälper dig att identifiera och åtgärda korrosionsskador i murade fasader.

Idag finns det ett stort antal fasader med allvarliga skador. Detta beror på att mellan åren 1950 och 1975 var det vanligt att murade fasader försågs med icke korrosionsskyddad armering och förankring.

Handboken riktar sig till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och materialleverantörer som behöver åtgärda korrosionsskador i murade fasader.

Praktisk vägledning

Genom handboken får du som läsare inblick i orsaker och bakomliggande omständigheter till armeringskorrosion i murade fasader. Du får också praktisk hjälp för att på ett tekniskt och gestaltningsmässigt hållbart sätt angripa problemet.

Det finns dessutom gott om skisser och bilder som illustrerar skador i murar, reparationsmetoder och vanliga felaktiga åtgärder i reparationsarbetet. Handboken avslutas med ett antal praktikfall och förslag till ytterligare informationskällor.

Andra utgåvan

Denna andra utgåva av Reparation av murade fasader med korrosionsskador utgör en sammanfattning av resultaten från tre forsknings- och utvecklingsprojekt som har bedrivits vid Lunds tekniska högskola mellan 2004 och 2016.

Sedan den första utgåvan, från 2007, har flera renoveringsprojekt av murade fasader från efterkrigstiden utförts. Praktiska erfarenheter från dessa projekt samt utbildningsverksamhet i ämnesområdet har haft betydelse för att öka kompetensen om hur man gör bra lagningar.

OM Författarna

Tomas Gustavsson är teknologie licentiat och verksam som konstruktör med mer än tjugo års erfarenhet. Han har egen praktik, är författare till boken Moderna tegeldetaljer samt medförfattare till skrifterna Undvik misstag i murat och putsat byggande och Utformning av murkonstruktioner enligt Eurokod 6.

Johan Jönsson är teknologie doktor, forskare och arbetar som byggnadskonstruktör. Han är medförfattare till Undvik misstag i murat och putsat byggande.

Miklós Molnár är teknologie doktor och verksam som forskare och universitetslektor. Han är bland annat medförfattare till skrifterna Undvik misstag i murat och putsat byggande och Utformning av murkonstruktioner enligt Eurokod 6.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Hållbarhet Underhåll
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Författarna

Tomas Gustavsson är teknologie licentiat och verksam som konstruktör med mer än tjugo års erfarenhet. Han har egen praktik, är författare till boken Moderna tegeldetaljer samt medförfattare till skrifterna Undvik misstag i murat och putsat byggande och Utformning av murkonstruktioner enligt Eurokod 6.

Johan Jönsson är teknologie doktor, forskare och arbetar som byggnadskonstruktör. Han är medförfattare till Undvik misstag i murat och putsat byggande.

Miklós Molnár är teknologie doktor och verksam som forskare och universitetslektor. Han är bland annat medförfattare till skrifterna Undvik misstag i murat och putsat byggande och Utformning av murkonstruktioner enligt Eurokod 6.