Varan har lagts till i varukorgen

Certifierade projektledare ska stärka installationsbranschen

Kompetens 6 feb 2018
Projektledare
Installationsbranschen kan stärka sin roll genom att certifiera projektledare. Foto: Mostphotos
Nu finns det en möjlighet för installationsbranschen att certifiera sina projektledare, så att de kan ta ett större ansvar i byggprocessen och möta framtidens krav på ökad effektivitet.

I mitten av januari lanserades Installationsbranschens Certifierade Projektledare, ICPL, som Installationsföretagen har tagit fram i samarbete med SBUF, INCERT och Svenskt Projektforum.

Målet med certifieringen är att installationsföretagen ska kunna ta ett större helhetsansvar för byggprocessen, ett önskemål som både beställare, arbetsgivare och projektledare har uttryckt. För varför ska byggaren vara huvudentreprenör och installatören underentreprenör när över hälften av värdet i en byggnad består av installationer.

ola-mansson Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
Projekten skulle innehålla färre fel och i större utsträckning bli klara i tid.

– Det är våra medlemmar som sitter på den tekniska kompetensen och i många fall skulle arbetet kunna gå mycket effektivare om våra företag håller i taktpinnen istället för att det ska gå via ett byggföretag som i stort sett bara står för betongväggarna. Projekten skulle innehålla färre fel och i större utsträckning bli klara i tid. Det skulle vara mer kostnadseffektivt helt enkelt, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper

Om installationsföretagen ska kunna ta en mer ledande roll i byggprojekten behövs det bra projektledare. ICPL är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper.

Kartläggningen visar projektledarens styrkor och förbättringsområden och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens.

Första certifieringstillfället i mars

– Vid kartläggning och certifiering testas projektledarens generella projektledarkunskaper inom åtta olika områden samt inom ledarskap. Dessutom ska projektledaren välja ett eller flera teknikområden att bli kartlagd inom, såsom elinstallation, sprinkler eller industrirör. Till varje teknikområde hör även kollektivavtalsfrågor, säger Ylwa Glismann, projektledare för ICPL och företagsrådgivare på Installatörsföretagen.

Priset för kartläggningen är 1890 kronor och för certifieringen 9800 kronor. Detta gäller medlemsföretag och priserna är exklusive moms. Om bokning sker före 28 februari ges 50 procent rabatt. Det första certifieringstillfället är den 20 mars i Stockholm.

FAKTA Mer om ICPL

Formellt ställs det inga krav på utbildning, varken grund- eller vidareutbildning, eller på praktisk erfarenhet. Certifikatet bygger helt på att klara ett antal teoretiska prov samt en intervju med en assessor. Inga särskilda aspekter läggs på hur man uppnått kompetensen för att klara dessa prov. Bäst förutsättningar för att uppnå certifieringskraven har sannolikt den som har några års erfarenhet med projektledaransvar.

Källa: Installatörsföretagen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kompetens Produktion Upphandling Utbildning
Fackområden

El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om ICPL

Formellt ställs det inga krav på utbildning, varken grund- eller vidareutbildning, eller på praktisk erfarenhet. Certifikatet bygger helt på att klara ett antal teoretiska prov samt en intervju med en assessor. Inga särskilda aspekter läggs på hur man uppnått kompetensen för att klara dessa prov. Bäst förutsättningar för att uppnå certifieringskraven har sannolikt den som har några års erfarenhet med projektledaransvar.

Källa: Installatörsföretagen
Fördjupningsmaterial