Varan har lagts till i varukorgen

Nytt verktyg visar värdet av en sparad kilowattimme

Bostäder 8 feb 2018
Variationen av prismodeller hos landets energibolag gör att det blir svårt att räkna på och jämföra kostnadsbesparingar av energieffektiviseringsåtgärder. Verktyget PRISMO kan göra det enklare.

Lönsamhet är nyckeln för att få igenom energisparåtgärder. Men det blir allt svårare att beräkna och jämföra kostnadsbesparingarna som åtgärderna ger då prismodellerna över fjärrvärme och el varierar alltmer.

Verktyget PRISMO kan användas för att:

  • jämföra kostnaderna för olika energibesparande åtgärder med samma prismodell
  • jämföra kostnaderna för olika prismodeller med samma energibesparande åtgärd
  • se kostnadsfördelningen för de ingående priskomponenterna.

Kostnadsbesparingen som verktyget redovisar kan sedan matas in i BeBos Lönsamhetskalkyl.

Förstudie inom BeBo

Verktyget PRISMO har tagits fram inom ramen för en förstudie inom BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Arbetet startade hösten 2016 och i januari publicerades en uppdaterad rapport.

Oviss framtid

Framtiden för verktyget är i dagsläget tyvärr oviss. Projektledaren Emma Karlsson, WSP, vill därför gärna komma i kontakt med alla som är intresserade av verktyget.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi Energieffektivisering Ekonomi Renoveringar
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial