Varan har lagts till i varukorgen

Nytt statligt bidrag ska ge mer grönska

Finansiering 23 feb 2018
park_malmo
Under 2018 ska det finnas 100 miljoner kronor att söka för kommuner som till exempel vill utveckla befintliga grönområden i tätorter. Foto: Johannes Erlandsson
Nu införs ett nytt statligt bidrag för kommuner att söka som ska användas till att utveckla eller öka stadsgrönskan. Bidraget ska kunna täcka upp till 50 procent av kostnaderna.

Myndigheten Boverket har fått i uppdrag att dela ut bidraget, som är uppdelat i två ansökningsomgångar under 2018. En som pågår fram till och med den 30 april, den andra från 1 maj till och med den 14 september i år.

Kommuner ska söka bidraget hos Boverket men åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan om bidrag lämnats in till myndigheten.

Nytt område

Bidraget ska kunna täcka upp till 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärderna. Det gäller för grönska inom en stad eller en tätort. Stödet ska ges om mer grönska ska anläggas eller om ett befintligt grönområde ska utvecklas. Boverket skriver också att åtgärderna som får stöd måste finnas tillgängliga för allmänheten utan kostnad.

Stadsgrönska som man kan få stöd för är bland annat:

  • Naturmark
  • Alléer
  • Gröna korridorer
  • Vattendrag
  • Diken
  • Dagvattenanläggningar i urbana miljöer
  • Ekodukter

Under 2018 finns det 100 miljoner kronor som svenska kommuner kan söka.

Föreskrifter på gång

Boverket arbetar nu med att ta fram föreskrifter som ska reglera bidraget. Förslag på föreskrifter är nu på remiss och de kan man ta del av genom att följa en av länkarna till höger på sidan. Senast 28 februari ska synpunkter vara inne.

Med bland förslagen finns även ett förslag på ansökningsblankett. Boverket påpekar att denna kan komma att ändras men att den troligtvis kommer att vara snarlik den som sedan ska användas och därför kan vara bra att gå igenom.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial