Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny rapport visar tydliga brister i OVK:n
Ventilation 19 feb 2018
Ventilationskontroll
Bristerna i dagens OVK-system måste åtgärdas annars kan förtroendet för den minska, tror forskarna i projektet "Moderniserad ventilationskontroll". Foto: Louise Rosén
Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, kan leda till ett bra inneklimat med låg energianvändning, om den används på rätt sätt. Men det finns tydliga brister i systemet, visar en ny rapport.
I projektet "Moderniserad ventilationskontroll" har forskare vid RISE undersökt hur OVK:n, som funnits sedan 1991, fungerar i teorin och praktiken. Redan i somras presenterades delar av resultatet men nu har slutrapporten presenterats.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA

Kort om OVK

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem.

Utvecklingsförslag för bättre OVK

I projektet "Moderniserad ventilation" har man tagit fram sju utvecklingsförslag för att åtgärda bristerna kring nuvarande OVK:

 • Inkludera innemiljön och brukande av lokalen i OVK:n på ett bättre sätt.
 • Avgift för handläggning av OVK-ärenden.
 • Enhetligt, helst elektroniskt protokoll.
 • Utbildning och kompetenshöjning för OVK-kontrollanter och OVK-handläggare.
 • Krav att samma OVK-kontrollant utför både OVK-kontroll och efterkontroll.
 • Minimikrav för energisparåtgärder.
 • Granska lagstiftningen inom området.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Innemiljö Lov och tillsyn Bestämmelser Energieffektivisering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA

Kort om OVK

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem.

Utvecklingsförslag för bättre OVK

I projektet "Moderniserad ventilation" har man tagit fram sju utvecklingsförslag för att åtgärda bristerna kring nuvarande OVK:

 • Inkludera innemiljön och brukande av lokalen i OVK:n på ett bättre sätt.
 • Avgift för handläggning av OVK-ärenden.
 • Enhetligt, helst elektroniskt protokoll.
 • Utbildning och kompetenshöjning för OVK-kontrollanter och OVK-handläggare.
 • Krav att samma OVK-kontrollant utför både OVK-kontroll och efterkontroll.
 • Minimikrav för energisparåtgärder.
 • Granska lagstiftningen inom området.
Fördjupningsmaterial