Varan har lagts till i varukorgen
Lågenergibyggnation
Klimatsmart med Forskningsvillans resultat
Renoveringar 14 feb 2018
huvudbild_forskningsvillan-rise
Forskningsvillan - ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter.
Nu finns en kvalitetssäkrad metodik för lågenergibyggnation av trähus. 6000 forskartimmar resulterade i trävillor med långt lägre energianvändning än myndighetskraven och bara 10 procent dyrare än ett standardhus.

Nyligen avslutades en flera år lång studie där trähustillverkaren Derome tillsammans med RISE har tagit fram ett unikt enfamiljshus som är både energieffektivt och klimatsmart. Inom det EU-finansierade samarbetsprojektet NEED4B som startade 2012 byggdes två demonstrationshus, en villa i Borås och en villa i Varberg, med den senaste tekniken inom effektiva energi- och byggnadstekniska lösningar.

Nytta av samarbetet

Över 6000 forskartimmar har lagts på att upprätta en metodik runt lågenergibyggnation, förbättra lösningarna i husmodellen och att analysera resultaten. Resultaten visar bland annat att energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är betydligt lägre än dagens myndighetskrav som tillåter tre gånger högre energianvändning.

– Fokus inom projektet har varit på energieffektivitet, lufttäthet och ett bra inomhusklimat Vi har haft stor nytta av det utvecklande samarbetet med RISE och flera av projektets tekniska lösningar är också införda i vår produktion, så som upphöjd styrsyll och andra mindre konstruktionsdetaljer. Takets solcellspaneler har också fungerat väldigt bra på de båda demonstationshusen. Jämfört med ett standardhus är detta enfamiljshus bara 10 procent dyrare i inköp, vilket på sikt betalar igen sig genom lägre energikostnader, berättar Anders Carlsson, teknisk chef på Derome Hus.

Brukarbeteendeet viktigt

Redan 2014 flyttade simuleringsfamiljen Grankvist in i Forskningsvillan, ett av demonstrationshusen, i Borås. Familjen representerar en typisk genomsnittlig familj med representativa vanor och aktiviteter. De har nu under flera års tid övervakats, mätts och analyserats av forskare i projektet. Simuleringsfamiljen har också blivit jämförda med en riktig familj, som bor i det andra demonstrationshuset, i Varberg.

I ett lågenergihus har brukarbeteendet en procentuellt större inverkan på energianvändningen, än i ett vanligt hus, eftersom lågenergihuset använder mindre energi för uppvärmning och tekniska funktioner. Projektet har därför även gjort beteendestudier kring hur man använder tekniken på den riktiga familjen i Varberg.

Optimerande mätningar och justeringar

Energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är uppmätt till 18 kWh/m2 per år. Detta är betydligt lägre än dagens myndighetskrav, Boverkets byggregler (BBR), som tillåter 55 kWh/m2 per år. I demonstrationshuset i Varberg, där den verkliga familjen bor, har man mätt energianvändningen till 30 kWh/m2 per år.

– Under den första delen av mätperioden i Varberg upptäckte vi att energianvändningen var onormalt hög, vilket berodde på en felaktigt inställd ventilation. Detta justerades, men ändå drog huset i Varberg betydligt mer energi än motsvarande i Borås.

I projektet genomfördes också intervjuer med familjen i Varberg och vi kunde då konstatera att det fanns ett vädringsbeteende som bidrog till den höga energianvändningen. När vi har räknat på det, så står den felaktiga inställningen och brukarbeteendet kopplat till ventilationen för hela 10 kWh/m2 per år i onödig energianvändning. Så om man räknar bort den onödiga energianvändningen är de båda husen fullt jämförbara, påpekar Lisa Ossman, projektledare på RISE.

Öka förståelse för handhavande

– Projektet visar tydligt att det har varit en läroprocess för den verkliga familjen att förstå hur styrningen fungerar i de tekniska lösningarna i huset. Det gäller ju att de som bor i husen använder sig av den kapacitet som finns i de tekniska lösningarna och att man inte använder sig av tidigare invanda beteenden. Så här behöver vi och hela branschen verkligen jobba vidare för att öka förståelsen för handhavandet av tekniken hos de som bor i husen, så att man verkligen använder sig av den energieffektiva tekniken, säger Anders Carlsson.

Har gett vägledande kunskap

När nu projektet avslutas så kommer simuleringsfamiljen Grankvist att flytta ut från Forskningsvillan, som kommer att fortsätta att användas som ett fullskalecentrum för forskning om framtidens boende.

– Projektet har gett oss oerhörd kunskap som kommer att vara vägledande för hur vi kan leva och bo klimatsmart – redan nu och i framtiden. De båda familjerna, både familjen Grankvist och den verkliga familjen, har starkt bidragit till viktig fakta kring lågenergihus. Flera andra forsknings- och utvecklingsprojekt kommer - precis som NEED4B-projektet - också att testa och utvärdera ny, innovativ teknik och metoder i den kontrollerade, men ändå verklighetstrogna miljön. Så nu kommer nya simuleringspersoner att flytta in i villan, avslutar Lisa Ossman.

Obs! Hela denna artikel är skriven av Informationscentrum för hållbart byggande.

FAKTA Trävillorna

Bygget av de båda klimatsmarta pre-fabricerade trävillorna i Borås och Varberg har skett inom ramen för det EU-finansierade samarbetsprojektet NEED4B som startade 2012 och som avslutas nu i början av 2018.

Projektet har gått ut på att stimulera byggnationen av energiekonomiska byggnader – bostäder, kontor och offentliga byggnader. Byggnaderna följdes sedan upp under två års tid för att säkerställa att målen nås. Alla byggnader har ett sammantaget mål att minska energianvändningen med drygt 60 % jämfört med dagens myndighetskrav.

Övriga demonstrationsbyggnader finns i Belgien, Italien, Spanien och Turkiet. Lärdomarna från projektet sprids sedan och bidrar förhoppningsvis till att göra all nyproduktion av byggnader energieffektivare.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Energi Energieffektivisering Forskning Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Trävillorna

Bygget av de båda klimatsmarta pre-fabricerade trävillorna i Borås och Varberg har skett inom ramen för det EU-finansierade samarbetsprojektet NEED4B som startade 2012 och som avslutas nu i början av 2018.

Projektet har gått ut på att stimulera byggnationen av energiekonomiska byggnader – bostäder, kontor och offentliga byggnader. Byggnaderna följdes sedan upp under två års tid för att säkerställa att målen nås. Alla byggnader har ett sammantaget mål att minska energianvändningen med drygt 60 % jämfört med dagens myndighetskrav.

Övriga demonstrationsbyggnader finns i Belgien, Italien, Spanien och Turkiet. Lärdomarna från projektet sprids sedan och bidrar förhoppningsvis till att göra all nyproduktion av byggnader energieffektivare.