Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Förtätning och utveckling av fastighetsbeståndet är viktigt för att lösa bostadsbristen

Leif Linde 5 feb 2018
vd, Riksbyggen

De senaste åren har det byggts rekordmånga bostäder runt om i landet men nyproduktionen är inte svaret på alla utmaningar. Det befintliga bostadsbeståndet måste också anpassas efter de boendes behov, till exempel genom installation av hissar och smart förtätning.

Många grupper har svårt att hitta en bostad anpassad efter sina behov, däribland äldre. Idag är 1,9 miljoner människor över 65 år och år 2030 beräknas den här gruppen uppgå till 2,4 miljoner. Det är en ökning med cirka 40 000 personer varje år. Stora delar av flerfamiljshusen som byggdes under rekordåren på 1960-talet är trevåningshus utan hiss. Ungefär hälften av alla över 80 år bor idag i ett sådant bostadshus, i en mindre lägenhet utan hiss i trapphuset. Risken är överhängande att många äldre tvingas flytta till någon form av vård- och omsorgsboende i förtid på grund av att det inte finns en hiss i fastigheten.

Stora delar av flerfamiljshusen som byggdes under rekordåren på 1960-talet är trevåningshus utan hiss. Ungefär hälften av alla över 80 år bor idag i ett sådant bostadshus, i en mindre lägenhet utan hiss i trapphuset.

Att bygga på höjden är ett bra sätt att skapa fler bostäder i det befintliga beståndet. I bostadsområdet Skarpan strax utanför Linköping har Riksbyggen genomfört en renovering och tillbyggnad av hela kvarteret. Området består av 282 hyresrätter som varsamt har renoverats för att bibehålla karaktären från när husen byggdes 1965. Samtidigt har 150 nya lägenheter byggts genom att de ursprungliga trevåningshusen försetts med ett fjärde våningsplan. Alla befintliga lägenheter har kunnat totalrenoveras med en jämförelsevis rimlig hyreshöjning som följd, tack vare förtätningen. Genom att hissar har installerats har tillgängligheten ökat betydligt för äldre personer, för hushåll med små barn och för hushåll som är rörelsehindrade. Det är bra och ökar möjligheten till ett tillgängligt och tryggt boende.

Att bygga på höjden är ett bra sätt att skapa fler bostäder i det befintliga beståndet. I bostadsområdet Skarpan strax utanför Linköping har Riksbyggen genomfört en renovering och tillbyggnad av hela kvarteret.

Idag finns ett bidrag för installation av hissar som går att söka vid påbyggnad av hyresrätter för att tillgängliggöra fler bostäder för äldre. För bostadsrättsföreningar är det dock inte möjligt att söka bidraget ens vid installation av hiss – även om det skulle tillgängliggöra fler bostäder för äldre att efterfråga. Vi tror att fler fastigheter skulle anpassas om bidraget utvidgades till att även omfatta bostadsrättsföreningar. Samhällsekonomiska besparingar skulle kunna göras för kommunernas del och livskvaliteten skulle kunna förbättras för många äldre eftersom de har möjlighet att bo kvar. 

I Umeå till exempel har flera bostadsrättsföreningar byggt om källarplan till lägenheter, perfekta för unga vuxna som är på väg ut till sitt första boende.

Det finns andra sätt att lyckas med förtätning genom att bygga fler bostäder i befintliga bostadsrättsföreningar. I Umeå till exempel har flera bostadsrättsföreningar byggt om källarplan till lägenheter, perfekta för unga vuxna som är på väg ut till sitt första boende. Men det krävs många insatser för att hjälpa denna grupp. Idag bor 213 000* unga vuxna ofrivilligt kvar hemma hos sina föräldrar. Under de senaste åren har Riksbyggen arbetat med att ta fram nya lösningar för unga vuxna, nu senast genom att ta fram en modell för Hyrköp av bostadsrätter för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden.

Förtätningsprojekt likt det i Linköping eller Umeå bidrar inte bara till att lösa bostadsbristen. Den sociala hållbarheten ökar med fler tillgängliga, trygga och ändamålsenliga bostäder för alla.

* Hyresgästföreningen, 2017

OM Riksbyggen och Leif Linde

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Leif Linde tillträdde som vd för Riksbyggen i december 2012. Tidigare har han bland annat varit förbundsdirektör på Kooperativa Förbundet, vd för Konsumentföreningen Svea samt generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Hållbarhet Samverkan
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

OM Riksbyggen och Leif Linde

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Leif Linde tillträdde som vd för Riksbyggen i december 2012. Tidigare har han bland annat varit förbundsdirektör på Kooperativa Förbundet, vd för Konsumentföreningen Svea samt generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.