Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Vi har tagit lärdom och beslutat oss - och det borde även byggbranschen göra

Chris Österlund 26 feb 2018
vd, Botkyrkabyggen
chris
Chris Österlund
vd, Botkyrkabyggen

Vi på Botkyrkabyggen får ofta frågan: Hur ska ni klara av att renovera 8 000 lägenheter de närmsta åren och till en hyra som hyresgästerna har råd med? Frågan är berättigad. 80 procent av våra bostäder är från miljonprogrammet och våra hyresgäster tjänar ofta mindre än övriga invånare i Botkyrka.

Botkyrkabyggen har därför beslutat sig för att skala ner våra kommande upprustningsprojekt. När vi nu renoverar i Fittja byter vi i princip bara stammarna, ytskikten i badrummen och gör de åtgärder vi måste enligt reglerna. Möjligheterna att lyckas i Fittja är goda: här finns ett starkt lokalsamhälle, vi har jobbat länge i området och har täta avstämningar med entreprenören kombinerat med tydliga krav.

Resultatet är lägre hyreshöjning än hos många andra bostadsbolag, vilket är mycket viktigt. Den disponibla inkomsten bland våra hyresgäster i Fittja är i snitt 27 800 kronor i månaden. Att kombinera renoveringar med de genomtänkta hyresjusteringarna är därför att ta socialt ansvar, och vi vill ju behålla våra hyresgäster.

Så om vi både ska bidra till social hållbarhet i samhället och behålla en god ekonomi i bolaget måste vi koka soppa på en spik.

Så om vi både ska bidra till social hållbarhet i samhället och behålla en god ekonomi i bolaget måste vi koka soppa på en spik. Efter noggranna interna analyser och många dialogmöten med våra hyresgäster har vår renoveringsstrategi därför kokats ned till:

  • Hyresgästerna bor kvar under renoveringen
  • Vi renoverar bara det som är nödvändigt
  • Vi involverar hyresgästerna och uppmuntrar till delaktighet
  • Vi renoverar till en standard som hyresgästerna är villiga att betala för och anser sig ha råd med
  • Vi erbjuder tillval för de hyresgäster som vill det.
Många bostadsbolag kommer behöva göra så lite som möjligt i sina renoveringar. Därför behöver även byggbolagen fokusera på de åtgärder som krävs för att husen långsiktigt ska må bra.

Vi har tagit lärdom och beslutat oss - och det borde även byggbranschen göra. Många bostadsbolag kommer behöva göra så lite som möjligt i sina renoveringar. Därför behöver även byggbolagen fokusera på de åtgärder som krävs för att husen långsiktigt ska må bra. Att lyfta förorten socioekonomiskt måste ske på andra sätt än storskaliga, dyra renoveringar. Vi måste skapa relationer, vara engagerade i det lokala samhället och samarbeta med skola, arbetsförmedling, socialtjänst, föreningar och polisen.

Min lärdom är: Allt vi gör som ett allmännyttigt bolag måste hänga ihop. När Botkyrkabyggen jobbar systematiskt, effektiviserar och pressar priser, mår bolaget bra. När vi lyssnar och visar respekt för de boende i till exempel Fittja, mår folket där bra. Och mår folk bra, mår Fittja bra. Och mår Fittja bra, ökar attraktiviteten och därmed värdena på våra hus. På så sätt blir Botkyrkabyggens renoveringar ett bidrag till en positiv samhällsutveckling och till bättre ekonomi i bolaget.

FAKTA Chris Österlund

Chris Österlund är vd på Botkyrkabyggen. 

OM Chris Österlund

Chris Österlund är vd för AB Botkyrkabyggen. Hon har även varit chef för Ekonomi och finans på bransch- och intresseorganisationen SABO, vd för Nynäshamnsbostäder och vd för Stiftelsen Stockholms studentbostäder.

chris
Chris Österlund
vd, Botkyrkabyggen
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Underhåll Hållbarhet Bostäder
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Chris Österlund

Chris Österlund är vd på Botkyrkabyggen. 

OM Chris Österlund

Chris Österlund är vd för AB Botkyrkabyggen. Hon har även varit chef för Ekonomi och finans på bransch- och intresseorganisationen SABO, vd för Nynäshamnsbostäder och vd för Stiftelsen Stockholms studentbostäder.