Varan har lagts till i varukorgen

De är mest hållbara i fastighetsbranschen

Hållbarhet 7 dec 2018
huvudbild_riksbyggen-pris
Leif Linde, vd Riksbyggen, Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen, Therese Berg, hållbarhetschef, under prisutdelningen den 29 november. Foto: Riksbyggen
Svenska företag, med en omsättning över en halv miljard, tycker att Riksbyggen är det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen. Det visar Nordens största studie om hållbarhet.

Enligt studien Sustainable Brand Index B2B anser beslutsfattare på företag, med över 500 miljoner i omsättning, att det kooperativa bostadsföretaget Riksbyggen är fastighetsbranschens mest hållbara företag.

Riksbyggen arbetar aktivt med hållbarhet genom många satsningar. Hållbarhetsarbetet riktar sig både till den egna verksamheten och till de drygt en halv miljon boende i fastigheter som Riksbyggen förvaltar.

Hållbarhetsarbete inom fastighetsförvaltning

Genom Riksbyggens Ombyggnadsavtal kan bostadsrättsföreningarna genomföra ombyggnader för till exempel minskad energianvändning, installation av solpaneler och nya klimatskal. Riksbyggens mål är att fördubbla ombyggnadsverksamheten.

Bland annat arbetar Riksbyggen också aktivt för fler förtätningsprojekt vilket i praktiken betyder att nya bostäder kan skapas utan att ny mark tas i anspråk.

Satsningar vid nyproduktion  

Riksbyggen har bland mycket annat infört solcellsanläggningar som standard i nyproduktionen av flerbostadshus i alla projekt där det är tekniskt lämpligt.

Alla hus med fler än två våningar byggs för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, i vissa fall även med Miljöbyggnad Guld.

Insatser för de boende

Riksbyggens miljöskola är ett exempel på Riksbyggens arbete för de boende. Med miljöskolan kan de boende få tips om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom att bland annat minska sin energianvändning i hushållet och ta hand om avfall så att det kan återanvändas rätt.

Utmaningar blottas i studien

I studien, som har släppts för andra året i rad, framkommer att bland chefer på Sveriges största bolag är kunskapen om hållbarhet och underleverantörernas arbete med ansvarstagande låg. Över 60 procent vet inte vad deras leverantörer gör inom hållbarhet. Detta skapar utmaningar eftersom det är dessa beslutsfattare som sitter på mest pengar och tar de stora investeringsbesluten. 

Allra minst vet cheferna om sina leverantörers arbete med socialt ansvar, exempelvis goda arbetsvillkor, antikorruption och jämställdhet.

De branscher vars arbete med hållbarhet beslutsfattarna har allra minst kunskap om är försäkring, pension, fastigheter och telekommunikation.

OM Fastighetsbranschens tio i topp

Sustainable Brand Index B2B 2018, fastighetsbranschen

 1. Riksbyggen
 2. Vasakronan
 3. Castellum
 4. Wallenstam
 5. Skandia Fastigheter
 6. Balder
 7. Hufvudstaden
 8. AMF Fastigheter
 9. Klövern
 10. Kungsleden
OM studien

Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts sedan 2011 bland konsumenter och 2017 bland beslutsfattare.

Målgruppen är exekutiva beslutsfattare med inköpsansvar på storföretag med över 500 miljoner kronor i omsättning.

Studien genomfördes under september - november 2018. Totalt intervjuades 1000 beslutsfattare om 1o3 företags miljö- och sociala ansvarstagande, hur hållbarhet påverkar inköpsbesluten och hur de prioriterar hållbarhet internt.

Källa: SB Insight
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Renoveringar Miljö Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Fastighetsbranschens tio i topp

Sustainable Brand Index B2B 2018, fastighetsbranschen

 1. Riksbyggen
 2. Vasakronan
 3. Castellum
 4. Wallenstam
 5. Skandia Fastigheter
 6. Balder
 7. Hufvudstaden
 8. AMF Fastigheter
 9. Klövern
 10. Kungsleden
OM studien

Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts sedan 2011 bland konsumenter och 2017 bland beslutsfattare.

Målgruppen är exekutiva beslutsfattare med inköpsansvar på storföretag med över 500 miljoner kronor i omsättning.

Studien genomfördes under september - november 2018. Totalt intervjuades 1000 beslutsfattare om 1o3 företags miljö- och sociala ansvarstagande, hur hållbarhet påverkar inköpsbesluten och hur de prioriterar hållbarhet internt.

Källa: SB Insight