Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Rätt material på rätt plats – planera för planeten

Anneli Kouthoofd 6 dec 2018
vd Byggmaterialindustrierna
Det stora klimattoppmötet COP24 pågår just nu i Polen. Förhandlingar där oroar oss förstås. Som individ, förälder och medmänniska blir jag angelägen om att göra något nu, säger Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna.
anneli
Anneli Kouthoofd
vd Byggmaterialindustrierna

Det stora klimattoppmötet COP24 pågår just nu i Polen. Förhandlingar där oroar oss förstås. Som individ, förälder och medmänniska blir jag angelägen om att göra något nu. I min roll i byggmaterialbranschen kan jag direkt peka på viktiga åtgärder som i samverkan inom byggsektorn kan skapa förändring över tid. Det finns en hållbar förändring i hållbar upphandling, reglering som ser till livscykelperspektivet och i progressiva politiska beslut.

Hållbar upphandling är en av flera initiativ för att få en bra samhällsbyggnad över tid och det finns ambitiösa system för att söka fram kriterier. Byggmaterialindustrierna vill gärna ha skarpa hållbarhetskrav baserade på vetenskapliga metoder kopplade till lagstiftning och lika över landet. Uppföljningen av dem är också A och O så att inte pris eller märkningar styr.

Den offentliga upphandlingen kan gå i bräschen här och visa en hållbar väg vilket vi också pekar på i aktuella färdplaner från branschen. Byggmaterialindustrin kan produktutveckla hållbara byggmaterial hur mycket som helst men om ingen köper utvecklingen tar vi heller inga steg framåt.

Regleringen så att vi kan arbeta långsiktigt inom industrin är alltid i fokus. Byggmaterialindustrierna är väl rustade inom såväl forskning som i tillverkningsprocesserna och utvecklingen för mer miljöanpassade produkter är en ren affärsmässig överlevnad. Med reglering som tar hänsyn till livscykelperspektiv, och omställningar för framtida produktion kan vi tillsammans med våra beslutsfattare fortsätta att minska koldioxidutsläppen.

Politikernas mod är en annan viktig faktor. Företagen har teknik, forskning och kunskap om sitt byggmaterial men för till exempel cementhanteringen i framtiden (CCS) behöver politikerna ge offentligt stöd och sätta en nationell strategi. Det skulle skapa förändring på riktigt.

Det sätter jag upp på önskelistan för framtiden! Där sätter jag också upp att planera i tid, tillsammans i byggsektorn. Planera i tid, välj material och tänk funktion och utveckla materialet för den tänkta byggnationen tillsammans med experterna inom byggmaterialindustrin. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är mål som inom byggmaterialindustrin driver innovation.

OM Anneli Kouthoofd

Anneli Kouthoofd är vd för Byggmaterialindustrierna som är branschföreningen med medlemmar från både tillverkande företag och byggmaterialens branschorganisationer. Branschen omsätter 165 miljarder och sysselsätter 53 000 personer.

Anneli  har arbetat i byggsektorn i drygt åtta år och kommer senast från tjänsten som vd för IF och tidigare som kommunikationschef inom energibranschen. Med examen i språkvetenskap (och ekonomi) har hon kompletterande kunskaper att tillföra en ingenjörstät bransch och hon brinner för att göra kommunikation begriplig  både innehållsmässigt och mellan målgrupper. Det ser hon också som den största utmaningen i byggbranschen men också som sin egen tillgång och drivkraft. Hon vill få discipliner att närma sig varandra och verka för ett större erfarenhetsutbyte mellan akademiker och praktiker. Samt att lära hela byggsektorns beslutsfattare mer om byggmaterial och om varför rätt material ska vara på rätt plats!

anneli
Anneli Kouthoofd
vd Byggmaterialindustrierna
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Upphandling
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Anneli Kouthoofd

Anneli Kouthoofd är vd för Byggmaterialindustrierna som är branschföreningen med medlemmar från både tillverkande företag och byggmaterialens branschorganisationer. Branschen omsätter 165 miljarder och sysselsätter 53 000 personer.

Anneli  har arbetat i byggsektorn i drygt åtta år och kommer senast från tjänsten som vd för IF och tidigare som kommunikationschef inom energibranschen. Med examen i språkvetenskap (och ekonomi) har hon kompletterande kunskaper att tillföra en ingenjörstät bransch och hon brinner för att göra kommunikation begriplig  både innehållsmässigt och mellan målgrupper. Det ser hon också som den största utmaningen i byggbranschen men också som sin egen tillgång och drivkraft. Hon vill få discipliner att närma sig varandra och verka för ett större erfarenhetsutbyte mellan akademiker och praktiker. Samt att lära hela byggsektorns beslutsfattare mer om byggmaterial och om varför rätt material ska vara på rätt plats!