Varan har lagts till i varukorgen

Bra beställare ger hållbara resultat

Renoveringar 3 dec 2018
Foto: Mostphotos
Informationscentrum för hållbart byggande satsar på guider med hållbarhetskunskap för lekmän. Foto: Mostphotos
En majoritet av landets bostadsbestånd ägs av lekmän. Det är för att nå den stora gruppen som Informationscentrum för hållbart byggande nu satsar på sammanfattande guider. Tre av tio planerade guider har publicerats. Arbetet fortsätter under 2019.

Det finns drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige. Av dem ägs mer än 75 procent av vanligt folk, det vill säga småhusägare, bostadsrättsägare och fastighetsägare med ett mindre bestånd. Ytterst få av dem arbetar heltid med att förvalta och planera underhåll, ekonomi eller hålla sig à jour med senaste nytt om teknik och innovationer. Det är också svårt att tillgodogöra sig komplicerat skriven kunskap om hur man fattar hållbara beslut när man ska renovera eller bygga nytt.

Kloka val för klimatmålen

Men att fatta hållbara beslut är en av de främsta framgångsfaktorerna för att nå klimatmålen. Idag står bygg- och fastighetssektorn för 18 procent av växthusgaserna, 31 procent av energianvändningen och 31 procent av allt avfall. Kloka val skulle med andra ord kunna göra verklig skillnad.

Informationscentrum för hållbart byggande vill visa att det är möjligt att påverka – även för den enskilda fastighetsägaren – och att mycket kunskap redan finns. Den behöver bara nå ut.

Stor kunskapsmängd i varje guide

Därför har forskare och journalister börjat samla in, sammanställa och kvalitetssäkra dagsaktuell och uppdaterad forskning och goda exempel och omvandla detta till lätthanterliga, mer överskådliga guider.

dennis-guide Dennis Johansson, kvalitetsansvarig ICHB. Foto: Tobias Sterner

Dennis Johansson, kvalitetsansvarig på Informationscentrum för hållbart byggande, menar att det är unika sammanställningar som görs.
– Det är stora mängder kunskap om hållbarhet i byggbranschen som kondenseras i dessa guider. Expertinsatsen ihop med den språkliga bearbetningen borgar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag att öka hållbar renovering och hållbart byggande. Vår förhoppning är nu att alla ska kunna ta informationen till sig.

Kunniga beställare ger hållbara resultat

Tre guider av tio planerade har publicerats och arbetet fortsätter under 2019. Även de publicerade guiderna kommer löpande att finslipas och putsas för att formen och språket ska bli ändamålsenligt.

– Vårt mål är att den stora gruppen fastighetsägare; medlemmar och styrelser i bostadsrättsföreningar, småhusägare och mindre fastighetsägare, ska bli bättre beställare. Ju mer man själv vet om vad som behöver göras, desto tydligare krav kan man ställa och desto bättre och mer hållbart blir resultatet. Detta kommer vara en av de stora positiva effekterna av guiderna, säger Dennis Johansson.

De tre publicerade guiderna handlar om solel, FTX och byggmaterial. Bland dem som står på tur finns en guide om ekosystemtjänster och en om boendedialog. Du hittar dem och mycket mer om hållbart byggande och renovering på ichb.se.

FAKTA Informationscentrum för hållbart byggande

Informationscentrum för hållbart byggande är ett digitalt kunskapsnav på uppdrag av Boverket. På sidan ichb.se hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Informationscentrum skall främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Informationen är kostnadsfri, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad.

Källa: ichb.se
Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Hållbarhet Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Informationscentrum för hållbart byggande

Informationscentrum för hållbart byggande är ett digitalt kunskapsnav på uppdrag av Boverket. På sidan ichb.se hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Informationscentrum skall främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Informationen är kostnadsfri, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad.

Källa: ichb.se
Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial