Varan har lagts till i varukorgen
Beteendebaserad säkerhet utsedd till Årets bok
Arbetsmiljö 7 dec 2018
arets-bok-2018
Fredrik Rosengren och Erik Matton - författarna bakom vinnarboken Beteendebaserad säkerhet. Foto: Frida Backjanis
Av de sex nominerade böckerna, utgivna av Svensk Byggtjänst under 2018, utsågs ”Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen" till Årets bok.

– Byggsektorn är den bransch i Sverige som har de mest skadedrabbade yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. "Beteendebaserad säkerhet" bidrar till att skapa rätt förutsättningar genom att förstärka säkra beteenden i varje arbetsmoment. Detta för att skapa en säkrare arbetskultur som leder till en olycksfri byggarbetsplats, förklarar förlagschef Helen Strandgren.

– Vi  på Svensk Byggtjänsts förlag vill framhålla bokens betydelse och ser tävlingen som ett utmärkt sätt att nå ut med detta, säger hon om initiativet Årets bok.

Juryns motivering:

"En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på förändring av beteenden och kultur.
Den ger oss en vetenskapligt baserad metod för att se och förstå hur vi kan göra skillnad i praktiken på varje byggarbetsplats. Beteendebaserad säkerhet kommer att få betydelse – i en fråga som gäller liv och död."

Arbetsredskap i vardagen

– Det har verkligen varit roligt och givande att få sätta sig in i nya och bra böcker. Jag har lärt mig en hel del, sa jurymedlemmen Johan Martinsson entusiastiskt.

Vinnarna Fredrik Rosengren, även ingenjör med flerårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och Erik Matton, legitimerad psykolog, har skrivit boken utifrån både mjuka och hårda värden. 

– Det finns ett stort behov av kunskap i byggsektorn och boken ger läsaren ett arbetsredskap i vardagen. Vi vill visa att det går att bygga en stark säkerhetskultur på byggarbetsplatserna. Priset Årets bok hjälper oss med det, sa en glad och överraskad Fredrik Rosengren.

OM Juryn Årets Bok

Matilda Stannow
Matilda Stannow är arkitekt och arkitekturskribent och arbetar som projektledare på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Johan Martinsson
Johan Martinsson arbetar som Branschchef på Installatörsföretag och ansvarar för installationsbranschens konkurrensförmåga och utveckling.

Thomas Lundgren
Thomas Lundgren är byggnadsingenjör och arbetar för Svensk Byggtjänst som produktområdeschef med ansvar för Svensk Byggtjänsts produkter.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Kompetens Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

OM Juryn Årets Bok

Matilda Stannow
Matilda Stannow är arkitekt och arkitekturskribent och arbetar som projektledare på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Johan Martinsson
Johan Martinsson arbetar som Branschchef på Installatörsföretag och ansvarar för installationsbranschens konkurrensförmåga och utveckling.

Thomas Lundgren
Thomas Lundgren är byggnadsingenjör och arbetar för Svensk Byggtjänst som produktområdeschef med ansvar för Svensk Byggtjänsts produkter.