Varan har lagts till i varukorgen

Sök stöd till icke-statliga kulturlokaler

Renoveringar 9 aug 2018
sidobild_bakom-rida
Kulturlokaler, till exempel teatrar, som ägs och drivs av andra än staten kan få bidrag till ny- och ombyggnad. Foto: Deyan Georgiev
Huvudmän för icke-statliga kulturlokaler kan söka bidrag till ny- och ombyggnad. Sista ansökningsdag till Boverket är den 30 september.

Bidraget ges till kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten. Det kan exempelvis vara museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer är prioriterade.

Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till energieffektivisering, standardhöjande reparationer och tillgänglighetsskapande åtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller komplettering av inventarier.

Storlek på bidrag

Vid nybyggnad kan bidrag ges med högst 30 procent av den godkända kostnaden. För övriga projekt kan bidrag ges med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

Ansökan om bidrag görs på en särskild blankett som finns hos Boverket.

Det årliga anslaget för stöd till icke-statliga kulturlokaler är begränsat. Boverket prioriterar mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller kraven är alltså inte en garanti för att få bidrag.

Beslutet om bidrag tas i februari 2019. 

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Tillgänglighet Energieffektivisering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter