Varan har lagts till i varukorgen

Ombyggnadsinvesteringar förväntas öka

Renoveringar 28 aug 2018
huvudbild_ombyggnadstakt
På grund av brist på resurser har många bostadsbolag tvingats att skjuta fram renoveringar. Foto: Roland Magnusson
I sin senaste konjunkturrapport räknar analysföretaget Industrifakta med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början.

Nybyggandet kommer troligen att falla med 10 procent de kommande tre åren. Samtidigt väntas ombyggnadsaktiviteten öka med nästan lika mycket.

Faktorer som gynnar ombyggnad

Enligt Industrifaktas analysansvarige Jens Linderoth har nybyggnadsinvesteringarnas nedgång en tydlig koppling till en allmän försvagning av konjunkturen.

Samtidigt finns det flera faktorer som kan gynna ombyggnadsaktiviteten inom bostäder och lokaler framöver.

– Dels vet vi att många bostadsbolag har tvingats att skjuta fram renoveringar på grund av bristen på resurser, när nyproduktionen har varit som högst, dels tror vi att lokalanpassningar inom både kontor och detaljhandel kan öka med hänsyn till nya krav och arbetssätt genom till exempel digitalisering och den växande e-handeln, säger Jens Linderoth. Samtidigt driver e-handeln en hel del nyinvesteringar i form av distributionsbyggnader och lager.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Lokaler
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter