Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nya lagar på plats efter sommaren
Bestämmelser 16 aug 2018
lagändringar, solpaneler, byggarbetsplatser
De ändrade lagarna och förordningarna berör allt från solpaneler till arbetsplatsinspektioner. Foto: Mostphotos/montage
Slopat bygglovskrav för solpaneler och utökade arbetsplatsinspektioner. Det är exempel på lagändringar som nu börjat gälla. Ändringarna trädde i kraft under sommaren.
Välkommen tillbaka till jobbet. Och välkommen till en lång rad förändringar av lagar och förordningar som trädde i kraft medan semestern pågick. Vi har sammanställt en del av det som kan vara bra att ha koll på.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Fem av ändringarna som införts

  1. Redovisning på individnivå: Uppgifter om bland annat ersättningar och skatteavdrag på individnivå redovisas månadsvis i arbetsgivardeklaration i stället för årligen i kontrolluppgift.
  2. Ny lag om ekonomiska föreningar: Förenklingar och minskat antal obligatoriska uppgifter i stadgar, med ändringar som exempelvis berör bostadsrättsföreningar.
  3. Ny kamerabevakningslag: Syftar till att förenkla för exempelvis kommuner att få tillstånd för kamerabevakning på offentliga platser.
  4. Verkställbarhet av bygglov: Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får nu verkställas fyra veckor efter att beslutet kungjorts.
  5. Skaderisker ska redovisas i översiktsplan: Innebär att översiktsplaner ska ha redovisning av risk för skador på byggd miljö och marklovsplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
Källa: Regeringskansliet
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Elinstallation Elproduktion Energi Infrastruktur Juridik Lov och tillsyn Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fem av ändringarna som införts

  1. Redovisning på individnivå: Uppgifter om bland annat ersättningar och skatteavdrag på individnivå redovisas månadsvis i arbetsgivardeklaration i stället för årligen i kontrolluppgift.
  2. Ny lag om ekonomiska föreningar: Förenklingar och minskat antal obligatoriska uppgifter i stadgar, med ändringar som exempelvis berör bostadsrättsföreningar.
  3. Ny kamerabevakningslag: Syftar till att förenkla för exempelvis kommuner att få tillstånd för kamerabevakning på offentliga platser.
  4. Verkställbarhet av bygglov: Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får nu verkställas fyra veckor efter att beslutet kungjorts.
  5. Skaderisker ska redovisas i översiktsplan: Innebär att översiktsplaner ska ha redovisning av risk för skador på byggd miljö och marklovsplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
Källa: Regeringskansliet
Fördjupningsmaterial