Varan har lagts till i varukorgen
Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor
Bestämmelser 27 aug 2018
cistern med invallning och nederbördsskydd
MSB och Naturvårdsverket har samordnat sina föreskrifter så att de tekniska kraven på cisterner för brandfarliga vätskor överensstämmer. Foto: Kristianstads kommun/Jörgen Brådenmark
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en ny föreskrift om cisterner för brandfarliga vätskor, som trädde i kraft den första juli i somras.
Föreskriften heter MSBFS 2018:3 Föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor och den ersätter föreskriften MSBFS 2014:5.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Konstruktion Projektering Underhåll
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter