Varan har lagts till i varukorgen
Självkörande fordon kräver förändrat beteende
Samhällsplanering 17 apr 2018
bil-sjalvkorande
Självkörande fordon riskerar att öka mängden biltrafik, om inte synen på ägandet av bil ändras menar Andreas Tapani på VTI. Illustration: Anton Novik
För att självkörande fordon ska kunna bidra till en bättre miljö och mindre trängsel krävs det först att människor ändrar sin relation till bilar. Det menar forskaren Andreas Tapani.

I början av mars överlämnade Jonas Bjelfvenstam den statliga utredningen Vägen till självkörande fordon. I denna undersöktes vägarna framåt i tiden för att det dels skulle kunna bli fler tester av självkörande fordon och lagändringar för att tillåta dessa i trafik.

Bland annat vill utredningen att det ska bli ett nytt ansvarssystem som utgår ifrån ägaransvar, att det ska bli krav på lagring av vissa data från fordon som har manuell och automatiserad körning samt att självkörande fordon som kör i max 20 kilometer i timmen ska kunna köras i försöksverksamhet utan tillstånd.

Långt kvar

Andreas Tapani, forskningschef på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) ingår i EU-projektet CoExist, som utreder hur olika städer inom EU kan förbereda sig på att vanliga fordon ska dela vägarna med självkörande sådana. Enligt honom är det en kombination av olika saker som måste fungera för att självkörande fordon ska lyckas.

andreas_tapani Andreas Tapani. Foto: VTI

– Det är planering, policy och lagstiftning som måste gå framåt. Tekniken har redan börjat komma och det är flera demonstrationer igång, säger han.

Dock tror han att det kommer att dröja ett tag innan självkörande fordon i stadsmiljö blir vanligt.

– Det beror på hur snabb utvecklingen är. Där det kommer att ske först är utanför städerna på motorvägarna, för där finns det endast fordonstrafik och den går i en riktning. I städerna är det en blandning med cyklister och fotgängare och det är en utmaning för tekniken att upptäcka allt, säger Andreas Tapani.

Ändrat beteende

Men om självkörande fordon ska uppnå den potential som man vill ha krävs det att synen på ägandet av bil ändras.

– Delningsekonomin behöver växa fram och ett accepterande av att fordonet är en tjänst. De bitarna blir minst lika viktiga och mer centrala än själva tekniken. Det blir inga vinster om vi fortsätter att använda bilarna som vi gör idag, säger Andreas Tapani.

Ett scenario är faktiskt att självkörande bilar blir så pass bekvämt att åka till jobbet med istället för med kollektivtrafiken, att mängden bilar ökar på vägarna.

– Trots att det blir mer miljövänliga bilar så kan trängseln öka och fler väljer kanske bilen, för att det är bekvämare. Det kan i så fall leda till att en del som inte kör bil idag gör det med självkörande bilar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Teknik Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial