Varan har lagts till i varukorgen

Ny vägledning om konstgräsplaner

Hållbarhet 4 apr 2018
konstgras
Naturvårdsverket har släppt en vägledning, som bland annat ger rekommendationer för hur man kan minska svinnet av granulat. Foto: Michael Erhardsson
Naturvårdsverket har släppt en ny vägledning om konstgräsplaner som innehåller granulat. Vägledningen behandlar bland annat ansvaret för planen och hur negativa miljökonsekvenser ska undvikas.

Målgruppen för den nya vägledningen är de som ska anlägga en konstgräsplan eller ansvarar för underhåll och skötsel av en plan som har granulat som fyllnadsmaterial.

Enligt Naturvårdsverket är det främsta syftet att belysa vad det finns för ansvar och skyldigheter kring en konstgräsplan. Bland annat om miljöpåverkan ifrån dem.

Bör ha en plan

Naturvårdsverket rekommenderar i sin vägledning bland annat att den verksamhetsutövare som ansvarar för underhåll och skötsel av konstgräsplaner bör ha en plan för hur man ska minska miljöpåverkan från anläggningen.

Denna kan bland annat innehålla plan för åtgärder för att minska svinn av granulat och att planskötare ska få utbildning i att minska negativa miljökonsekvenser.

Till exempel kan det handla om att under vintern ha särskilda ytor som bortplogad snö med granulat läggs på. Det för att minska risken för spridning av materialet till vatten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial