Varan har lagts till i varukorgen
Ny strategi för hållbar stadsutveckling
Hållbarhet 23 apr 2018
park
Stadsgrönska ska få en större roll vid planering och byggande i nya och befintliga städer. Foto: Mostphotos
Regeringen lanserar en ny nationell strategi för hållbar stadsutveckling i nya och befintliga städer. En del av strategin är att grönska ska ha en större roll i planeringen och byggandet.

I förra veckan presenterade miljöminister Karolina Skog (MP) den nya strategin, kallad en strategi för levande städer. Tanken är att den ska peka ut riktningen för hur städer ska bli mer hållbara och attraktiva.

karolina-skog Karolina Skog. Foto: Kristian Pohl /Regeringskansliet

– Städer, oavsett storlek, behöver vara en väsentlig del i att skapa lösningar på vår tids stora utmaningar. Med strategin för Levande städer lägger regeringen grunden för den nationella stadsutvecklingspolitiken, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Utökat stadsmiljöavtal

En viktig del i strategin är att regeringen har som mål att 25 procent av alla persontransporter år 2025 ska ske genom gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Idag beräknas den ligga på cirka 20 procent.

För att kommunerna ska ha möjligheten att fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken i tätorter och sitt cykelnät har regeringen även tidigare beslutat om att stadsmiljöavtalet ska förlängas till år 2029. Dessutom vill regeringen att det varje år fram år 2029 ska finnas 1 miljard kronor att söka. Redan från och med i år har regeringen avsatt den summan.

Regeringen meddelar också att de tänker utöka stadsmiljöavtalet så att det även ska gå att söka medfinansiering för projekt som leder till hållbara godstransporter i stadsmiljö. I detta vill regeringen att det finns möjlighet att söka pengar som ska delfinansiera projekt för samlastning, samordnad citylogiskt och gods på cykel.

Integrerad stadsgrönska

Regeringen lägger också fram nya etappmål i sin strategi. Det första är att kommuner senast år 2020 ska ha tillgång till en metod som ska hjälpa dem att tillvarata och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Metoden ska Boverket ta fram.

Det andra målet är att senast år 2025 ska en majoritet av kommunerna börjat genomföra detta.

– Konkurrensen om mark i städerna är stor och vi vill därför vara tydliga med att människor och grönska ska prioriteras, säger Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Infrastruktur Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial