Varan har lagts till i varukorgen

Ny professur i stadsbyggnad

Forskning 9 apr 2018
Tegelfasad KTH med emblem_sten-ake-stenberg_740x413
Under 2018 inrättas en professur i stadsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Foto: Sten-Åke Stenberg
En ny professur i tillämpad stadsbyggnad inrättas på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Professuren ska bidra till utformning av hållbara stadsmiljöer.

Det är tack vare en donation på 20 miljoner kronor från Arwidssons stiftelse som professuren kan inrättas. Det ska också tillsättas två doktorander i ämnet.

Ska etablera samarbete

Genom att skapa ett samarbete med offentlig förvaltning, civilsamhället, näringsliv och enskilda aktörer ska professuren medverka till att öka samverkan i stadsbyggnadsprocesserna.

Professuren ger KTH och skolans ämnesområden arkitektur, samhällsplanering, ekonomi, filosofi och teknik möjlighet att aktivt bidra till den pågående samhällsutvecklingen genom att direkt koppla akademins kapacitet till pågående stadsutvecklingsprocesser.

– Jag har arbetat större delen av mitt liv med fastigheter. Jag vet av erfarenhet att det är komplext och krävande att bygga och utveckla goda, hållbara livsmiljöer. Jag är övertygad om att vi skulle nå längre som samhälle om vi ökade samverkan mellan de branscher och yrkesverksamma som utvecklar och bygger våra städer. Även konst, humaniora och forskning behöver få ökad betydelse i projekt och processer, säger Per Arwidsson, grundare av Arwidssonstiftelsen till Förvaltarforum.

Kan bidra till bättre livsvillkor

Centralt för ämnet är hur planering, arkitektur och byggande kan bidra till bättre livsvillkor och hur pågående stadsbyggnad tvärvetenskapligt integrerar arkitektur och samhällsbyggnad med ekonomi och humaniora. Ämnet undersöker hur utveckling av metoder för samverkan kan förbättras under pågående tillämpning. Genom följeforskning och direkt kunskapsåterföring kan ny kunskap och innovativa processer utvärderas och implementeras direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt.

KTH ansvarar för rekryteringen. Annonsen för professuren ligger nu ute på KTH:s hemsida. Målsättningen är att tjänsten ska vara tillsatt under 2018.

OM Arwidssons stiftelse

Birthe & Per Arwidssons stiftelse bildades 2014 på initiativ av Per Arwidsson och Birthe Hallin-Olsen i syftet att skapa en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samverkansformerna i fältet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Stiftelsen arbetar strategiskt med stadsutveckling och fungerar som en katalysator i samverkansprocesser.

Birthe & Per Arwidssons stiftelse avser att utveckla och driva nya former av värdeskapande stadsutvecklingsprojekt, ge förutsättningar för samtal, diskussioner och utrymme för kreativt tänkande kring hur vi formar våra stadsmiljöer med skönhet, hållbarhet och ändamålsenlighet för ökad livskvalitet, nu och i framtiden.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Samhällsplanering Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Arwidssons stiftelse

Birthe & Per Arwidssons stiftelse bildades 2014 på initiativ av Per Arwidsson och Birthe Hallin-Olsen i syftet att skapa en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samverkansformerna i fältet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Stiftelsen arbetar strategiskt med stadsutveckling och fungerar som en katalysator i samverkansprocesser.

Birthe & Per Arwidssons stiftelse avser att utveckla och driva nya former av värdeskapande stadsutvecklingsprojekt, ge förutsättningar för samtal, diskussioner och utrymme för kreativt tänkande kring hur vi formar våra stadsmiljöer med skönhet, hållbarhet och ändamålsenlighet för ökad livskvalitet, nu och i framtiden.