Varan har lagts till i varukorgen

"Alla tjänar på en jämställd arbetsplats"

ingrid
Det gäller att få med både chefernas och medarbetarnas engagemang. Utan båda är det svårt att genomföra någon förändring, säger Ingrid Hollertz, HR-chef på Cramo. Foto:Frida Backjanis
På Cramo har en rekryteringssatsning lett till att betydligt fler kvinnor nu vill arbeta på företaget. Ikano bostad har startat ett populärt snickarlärlingsprogram riktat till enbart tjejer. Det är två konkreta exempel på hur byggbranschen arbetat vidare efter #metoo.

På Nordbygg tog projektet Jämnt på jobbet plats på stora scenen under två dagar för att presentera intressanta exempel från företag i byggbranschen som medverkat till att branschen ska bli mer jämställd.

Vi säger ofta att ”man” borde anställa fler kvinnor i byggbranschen. Men vem är den där man som ska göra det?

Konkreta exempel på lyckade projekt behövs

Det har nu gått tre månader sedan Svensk Byggtjänst tog initiativ till projektet Jämnt på jobbet där uppgiften är att fungera som en samlande resurs för olika försök att skapa en mer jämställd bransch.

– Vi ville inte att #metoo bara ska bli en kampanj som sedan ebbade ut. Därför är det viktigt att fortsätta uppmärksamma det som händer och hela tiden lyfta fram bra exempel, säger Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.

Han tycker att initiativet har tagits emot väl.

– Det finns ett genuint intresse för de här frågorna, vilket är särskilt viktigt i vår bransch där det finns så mycket att jobba med.

urban Byggbranschen har bara 8 procent kvinnor. Men är det branschen som säger nej till 42 procent av befolkningen, eller är det de som säger nej till vår bransch, vilket är nästan värre, säger Urban Månsson vd på Svensk Byggtjänst och initiativtagare till Jämnt på jobbet. Foto: Tobias Sterner

Machokulturen drabbar även män

Men det är en missuppfattning att den rådande machokulturen i byggbranschen bara skulle drabba kvinnor.  Även många män kan på olika sätt känna att de inte passar in i en alltför snäv mall för hur man bör vara och agera.

Pröva nya sätt att rekrytera kvinnor

Ingrid Hollertz är HR-chef på Cramo och har arbetat i elva år med bland annat rekryteringsfrågor. Hon har sett och blivit allt mer övertygad om att ingenting kommer att hända av sig självt. Det som behövs för att byggbranschen ska kunna bli lika attraktiv för kvinnor som för män, är att fler företag vågar pröva att göra något nytt och annorlunda.

– Vi på Cramo bestämde att det skulle vara en strategisk fråga och att vi måste börja med cheferna. Detta eftersom det är de som i sin tur måste börja rekrytera på ett annorlunda sätt.

Men både cheferna och medarbetarna måste känna ett engagemang för frågan annars är det svårt att nå en positiv förändring, tror Ingrid Hollertz.

Vilka bilder och vilket språk används?

Ett påstående som ofta upprepas är att det inte är några kvinnor som söker jobben. Men då måste vi, enligt Ingrid Hollertz, gå ett steg vidare och fråga oss hur processen ser ut när företagen rekryterar, vilka bilder och vilket språk används? Måste man kunna allt om maskiner för att arbeta på Cramo?

Projektet Cramolyftet har visat sig leda till en ökad jämställdhet i företaget. 2014 fanns fem procent kvinnor i ledande befattning och nu 2018 har siffran stigit till tio procent. Hälften av deltagarna på de interna ledarprogrammen är idag kvinnor.

– Vi vill skapa en bransch där alla är välkomna. Jag tror att alla tjänar på en jämställd arbetsplats, säger Ingrid Hollertz.

Machokulturen gör branschen mindre attraktiv

Ett annat initiativ som presenterades på Nordbygg var ett snickarlärlingsprogram riktat enbart till tjejer. Det har fått namnet Hentverkarna och drivs av Ikano bostad.

– Precis som många andra i byggbranschen har vi varit bekymrade över machokulturen. Bara ryktet om machokulturen gör att vi blir mindre attraktiva som bransch, säger Patrik Rasmusson som arbetar med personalfrågor på Ikano bostad.

När initiativet till Hentverkarna togs förra året var frågan om det fanns ett intresse från tjejer att gå lärlingsprogrammet. Intresset visade sig vara stort. 310 personer sökte till de 16 platserna och många av de kom från de traditionella kvinnoyrkena.

–Vi säger ofta att ”man” borde anställa fler kvinnor i byggbranschen. Men vem är den där man som ska göra det, frågar sig Patrik Rasmusson.

rasmusson
Patrik Rasmusson, Ikano bostad. Foto: Tobias Sterner
Bevaka ämnen i artikeln

Jämställdhet och mångfald Kompetens Arbetsmiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

rasmusson
Patrik Rasmusson, Ikano bostad. Foto: Tobias Sterner