Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
God luftkvalitet på HSB Living Lab
Forskning 24 apr 2018
HSB Living Lab
I två olika lägenheter i HSB Living Lab har luftkvaliteten undersökts. Foto: Felix Gerlach
Under mer än ett år har innemiljön i HSB Living Lab studerats. Resultatet visar att luftkvaliteten är god och under de rekommenderade riktvärdena. De boende upplever också att innemiljön är bra.
Vid Chalmers i Göteborg finns HSB Living Lab, en fastighet som har byggts för att fungera både som student- och forskarbostäder och som ett levande laboratorium där olika byggnadsmaterial, tekniska lösningar och innovationer ska testas och utvärderas under en tioårsperiod.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mer om studien

I mätningarna ingick parametrar för inneklimat som temperatur och relativ luftfuktighet, halter av gasformiga luftföroreningar koldioxid, kvävedioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen och formaldehyd samt partikelhalter PM10 och PM2.5.

I studien undersöktes dessutom upplevd luftkvalitet och termisk komfort med en enkät.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Innemiljö Teknik Ventilation
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om studien

I mätningarna ingick parametrar för inneklimat som temperatur och relativ luftfuktighet, halter av gasformiga luftföroreningar koldioxid, kvävedioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen och formaldehyd samt partikelhalter PM10 och PM2.5.

I studien undersöktes dessutom upplevd luftkvalitet och termisk komfort med en enkät.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial